وبلاگ خبری امیر مهدی غلامی http://oscar81.mihanblog.com 2018-05-27T10:12:30+01:00 text/html 2018-04-11T08:16:42+01:00 oscar81.mihanblog.com امیرمهدی غلامی عکس های شخصی جدید آرش استیلاف http://oscar81.mihanblog.com/post/1495 <h2 style="text-align: center;"> </h2><p style="text-align: center;"> . </p><p style="text-align: center;"> </p><p align="center"><a href="http://hayatkhalvat.com/wp-content/uploads/2017/08/hayatkhalvat.com-آرش-استیلاف-4.jpg"><img class="aligncenter wp-image-50642 size-full tie-appear" title="&nbsp;آرش استیلاف مجری چین ,اینستاگرام &nbsp;آرش استیلاف " src="http://hayatkhalvat.com/wp-content/uploads/2017/08/hayatkhalvat.com-آرش-استیلاف-4.jpg" alt="&nbsp;آرش استیلاف مجری چین" height="469" width="500"></a></p><p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p>&nbsp; <p style="text-align: center;"> <a href="http://rouzegar.com/fun/actor-pic/arash-estilaf"><img alt="arashestilaf-Rouzegar (16)" class="alignnone size-full wp-image-38763" src="http://rouzegar.com/wp-content/uploads/2016/02/arashestilaf-Rouzegar-16.jpg" height="500" width="500"></a>&nbsp; </p><div align="center"><img style="width: 250px; height: 84px;" alt="زیباساز" src="http://s3.picofile.com/file/7404945799/21.gif" hspace="0" align="bottom" border="0"></div> text/html 2018-04-11T08:13:21+01:00 oscar81.mihanblog.com امیرمهدی غلامی عکس بازیگران زن در فروردین 97 http://oscar81.mihanblog.com/post/1494 <div align="center">عکس <a href="http://photokade.com/بیوگرافی-سارا-و-نیکا-فرقانی-اصل/" target="_blank" rel="noopener"><strong>سارا و نیکا فرقانی + بیوگرافی</strong></a></div><p style="text-align: center;"><a href="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-1.jpg"><img class="lazy aligncenter wp-image-80874 size-full lazy-loaded" src="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-1.jpg" data-lazy-type="image" data-lazy-src="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-1.jpg" alt="عکس بازیگران زن در فروردین 97 + بیوگرافی کامل" data-lazy-srcset="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-1.jpg 640w, http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-1-30x30.jpg 30w" data-lazy-sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" height="640" width="640"></a></p><p style="text-align: center;">عکس <a href="http://photokade.com/بیوگرافی-ترلان-پروانه/" target="_blank" rel="noopener"><strong>ترلان پروانه + بیوگرافی</strong></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-2.jpg"><img class="lazy aligncenter wp-image-80875 size-full lazy-loaded" src="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-2.jpg" data-lazy-type="image" data-lazy-src="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-2.jpg" alt="عکس بازیگران زن در فروردین 97 + بیوگرافی کامل" data-lazy-srcset="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-2.jpg 512w, http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-2-24x30.jpg 24w" data-lazy-sizes="(max-width: 512px) 100vw, 512px" height="640" width="512"></a></p><p style="text-align: center;">عکس <a href="http://photokade.com/بیوگرافی-سولماز-آقمقانی-با-عکس-جدید/" target="_blank" rel="noopener"><strong>سولماز آقمقانی + بیوگرافی</strong></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-3.jpg"><img class="lazy aligncenter wp-image-80876 size-full lazy-loaded" src="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-3.jpg" data-lazy-type="image" data-lazy-src="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-3.jpg" alt="عکس بازیگران زن در فروردین 97 + بیوگرافی کامل" data-lazy-srcset="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-3.jpg 640w, http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-3-30x30.jpg 30w" data-lazy-sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" height="640" width="640"></a></p><p style="text-align: center;">عکس <a href="http://photokade.com/گلوریا-هاردی-و-همسرش-با-عکس-و-بیوگرافی/" target="_blank" rel="noopener"><strong>گلوریا هاردی + بیوگرافی</strong></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-4.jpg"><img class="lazy aligncenter wp-image-80877 size-full lazy-loaded" src="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-4.jpg" data-lazy-type="image" data-lazy-src="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-4.jpg" alt="عکس بازیگران زن در فروردین 97 + بیوگرافی کامل" data-lazy-srcset="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-4.jpg 535w, http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-4-25x30.jpg 25w" data-lazy-sizes="(max-width: 535px) 100vw, 535px" height="640" width="535"></a></p><p style="text-align: center;">عکس <a href="http://photokade.com/بیوگرافی-لاله-مرزبان/" target="_blank" rel="noopener"><strong>لاله مرزبان + بیوگرافی</strong></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-5.jpg"><img class="lazy aligncenter wp-image-80878 size-full lazy-loaded" src="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-5.jpg" data-lazy-type="image" data-lazy-src="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-5.jpg" alt="عکس اینستاگرام بازیگران زن ایرانی در فروردین 1397" data-lazy-srcset="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-5.jpg 512w, http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-5-24x30.jpg 24w" data-lazy-sizes="(max-width: 512px) 100vw, 512px" height="640" width="512"></a></p><p style="text-align: center;">عکس <a href="http://photokade.com/لیلا-اوتادی-و-همسرش-بیوگرافی/" target="_blank" rel="noopener"><strong>لیلا اوتادی + بیوگرافی</strong></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-6.jpg"><img class="lazy aligncenter wp-image-80879 size-full lazy-loaded" src="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-6.jpg" data-lazy-type="image" data-lazy-src="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-6.jpg" alt="عکس اینستاگرام بازیگران زن ایرانی در فروردین 1397" data-lazy-srcset="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-6.jpg 640w, http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-6-30x30.jpg 30w" data-lazy-sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" height="640" width="640"></a></p><p style="text-align: center;">عکس <a href="http://photokade.com/بیوگرافی-هلیا-امامی/" target="_blank" rel="noopener"><strong>هلیا امامی + بیوگرافی</strong></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-7.jpg"><img class="lazy aligncenter wp-image-80880 size-full lazy-loaded" src="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-7.jpg" data-lazy-type="image" data-lazy-src="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-7.jpg" alt="عکس اینستاگرام بازیگران زن ایرانی در فروردین 1397" data-lazy-srcset="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-7.jpg 593w, http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-7-28x30.jpg 28w" data-lazy-sizes="(max-width: 593px) 100vw, 593px" height="640" width="593"></a></p><p style="text-align: center;">عکس <a href="http://photokade.com/جواد-عزتی-و-همسرش-بیوگرافی/" target="_blank" rel="noopener"><strong>مه لقا باقری + بیوگرافی</strong></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-8.jpg"><img class="lazy aligncenter wp-image-80881 size-full lazy-loaded" src="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-8.jpg" data-lazy-type="image" data-lazy-src="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-8.jpg" alt="عکس اینستاگرام بازیگران زن ایرانی در فروردین 1397" data-lazy-srcset="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-8.jpg 600w, http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-8-28x30.jpg 28w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" height="640" width="600"></a></p><p style="text-align: center;">عکس <a href="http://photokade.com/بیوگرافی-افسانه-پاکرو-و-همسرش/" target="_blank" rel="noopener"><strong>افسانه پاکرو + بیوگرافی</strong></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-9.jpg"><img class="lazy aligncenter wp-image-80882 size-full lazy-loaded" src="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-9.jpg" data-lazy-type="image" data-lazy-src="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-9.jpg" alt="بازیگران زن خوشگل در فروردین 2018" data-lazy-srcset="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-9.jpg 613w, http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-9-30x30.jpg 30w" data-lazy-sizes="(max-width: 613px) 100vw, 613px" height="640" width="613"></a></p><p style="text-align: center;">عکس <a href="http://photokade.com/بیوگرافی-زیبا-کرمعلی/" target="_blank" rel="noopener"><strong>زیبا کرمعلی + بیوگرافی</strong></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-10.jpg"><img class="lazy aligncenter wp-image-80883 size-full lazy-loaded" src="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-10.jpg" data-lazy-type="image" data-lazy-src="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-10.jpg" alt="بازیگران زن خوشگل در فروردین 2018" data-lazy-srcset="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-10.jpg 512w, http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-10-24x30.jpg 24w" data-lazy-sizes="(max-width: 512px) 100vw, 512px" height="640" width="512"></a></p><p style="text-align: center;">عکس <a href="http://photokade.com/بیوگرافی-نیلوفر-رجایی-فر/" target="_blank" rel="noopener"><strong>نیلوفر رجایی فر + بیوگرافی</strong></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-11.jpg"><img class="lazy aligncenter wp-image-80885 size-full lazy-loaded" src="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-11.jpg" data-lazy-type="image" data-lazy-src="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-11.jpg" alt="بازیگران زن خوشگل در فروردین 2018" data-lazy-srcset="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-11.jpg 528w, http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-11-25x30.jpg 25w" data-lazy-sizes="(max-width: 528px) 100vw, 528px" height="640" width="528"></a></p><p style="text-align: center;">عکس <a href="http://photokade.com/بیوگرافی-غزاله-اکرمی/" target="_blank" rel="noopener"><strong>غزاله اکرمی + بیوگرافی</strong></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-12.jpg"><img class="lazy aligncenter wp-image-80886 size-full lazy-loaded" src="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-12.jpg" data-lazy-type="image" data-lazy-src="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-12.jpg" alt="بازیگران زن خوشگل در فروردین 2018" data-lazy-srcset="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-12.jpg 640w, http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-12-30x30.jpg 30w" data-lazy-sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" height="640" width="640"></a></p><p style="text-align: center;">عکس <a href="http://photokade.com/عکس-های-مدلینگ-زهره-فکور-صبور/" target="_blank" rel="noopener"><strong>زهره فکور نسب + بیوگرافی</strong></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-13.jpg"><img class="lazy aligncenter wp-image-80887 size-full lazy-loaded" src="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-13.jpg" data-lazy-type="image" data-lazy-src="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-13.jpg" alt="بازیگران زن خوشگل در فروردین 2018" data-lazy-srcset="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-13.jpg 640w, http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-13-30x28.jpg 30w" data-lazy-sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" height="600" width="640"></a></p><p style="text-align: center;">عکس <a href="http://photokade.com/بیوگرافی-ویشکا-آسایش-و-همسرش/" target="_blank" rel="noopener"><strong>ویشکا آسایش + بیوگرافی</strong></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-14.jpg"><img class="lazy aligncenter size-full wp-image-80888 lazy-loaded" src="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-14.jpg" data-lazy-type="image" data-lazy-src="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-14.jpg" alt="" data-lazy-srcset="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-14.jpg 640w, http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-14-30x27.jpg 30w" data-lazy-sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" height="579" width="640"></a></p><p style="text-align: center;">عکس&nbsp; <a href="http://photokade.com/بیوگرافی-نازنین-فراهانی-و-همسرش/" target="_blank" rel="noopener"><strong>نازنین فراهانی + بیوگرافی</strong></a></p><p><a href="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-15.jpg"><img class="lazy aligncenter wp-image-80889 size-full lazy-loaded" src="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-15.jpg" data-lazy-type="image" data-lazy-src="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-15.jpg" alt="بازیگران زن خوشگل در فروردین 2018" data-lazy-srcset="http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-15.jpg 600w, http://photokade.com/wp-content/uploads/actfr-ir-photokade-com-15-28x30.jpg 28w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" height="640" width="600"></a></p><p>&nbsp;</p> text/html 2018-04-11T08:06:57+01:00 oscar81.mihanblog.com امیرمهدی غلامی بیوگرافی آرش استیلاف مازندرانی مجری و بازیگر + فعالیت ها http://oscar81.mihanblog.com/post/1493 <p><font size="3">آرش استیلاف متولد 6 شهریور 1367 در تهران، مجری است</font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3">دانشجوی دکترای کارگردانی و مدیریت رسانه از چین است، لیسانس مدیریت بازرگانی و فوق لیسانس گویندگی و مجری گری تلویزیون دارد، او کمدین، مجری و خواننده ایرانی در چین است</font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3">از طرف مادری اصالتا شمالی است</font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3"><a href="http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-1.jpg"><img class="lazy aligncenter wp-image-63618 size-medium lazy-loaded" src="http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-1-500x608.jpg" data-lazy-type="image" data-lazy-src="http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-1-500x608.jpg" alt="عکس آرش استیلاف مجری و بازیگر ایرانی در چین + بیوگرافی" data-lazy-srcset="http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-1-500x608.jpg 500w, http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-1-25x30.jpg 25w, http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-1.jpg 640w" data-lazy-sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" height="608" width="500"></a>&nbsp;</font></p><h3 class="title" style="text-align: right;"><font size="3"><span style="color: #d43535;">از ایران تا چین<br> </span></font></h3><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3">پدرش از تجار واردکننده از چین بود، و بدلیل همین رفت و آمدها تصمیم گرفت از سن 17 سالگی برای شروع تجارت به چین برود، در چین تصمیم گرفت درس بخواند، در مراسمی که دانشگاه گرفته بود بعنوان مجری افتخاری تصمیم به اجرا می گیرد، او این مراسم را به زیباترین شکل برگزار میکند و همین می شود که پیشنهاد زیادی از تهیه کنندگان برای اجرا در شبکه های مختلف چینی را دریافت می کند</font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p><h3 class="title" style="text-align: right;"><font size="3"><span style="color: #d43535;">همزمان با تجارت<br> </span></font></h3><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3">همزمان با شروع تجارت بین ایران چین و دبی تجربه اجرا را در مراسمات گوناگون و حضور در استیج های مختلف را تجربه کرد، سپس در یک مسابقه ای اجرا که بین 20 هزار نفر انجام شده بود رتبه پنجم را بدست آورد</font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3">از انجا برای تحصیل در رشته مجری گری به دانشگاه توسط داوران مسابقه معرفی شد</font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3"><a href="http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-2.jpg"><img class="lazy aligncenter wp-image-63619 size-medium lazy-loaded" src="http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-2-500x527.jpg" data-lazy-type="image" data-lazy-src="http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-2-500x527.jpg" alt="عکس آرش استیلاف و مهران مدیری + بیوگرافی" data-lazy-srcset="http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-2-500x527.jpg 500w, http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-2-28x30.jpg 28w, http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-2.jpg 640w" data-lazy-sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" height="527" width="500"></a>&nbsp;</font></p><h3 class="title" style="text-align: right;"><font size="3"><span style="color: #d43535;">آشنایی به زبان های مختلف<br> </span></font></h3><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3">آرش نه تنها زبان چینی را خیلی خوب صحبت می‌کند بلکه بعضی وقت‌ ها موقع اجرای برنامه با تسلط خود نسبت به زبان‌ های دیگر نیز تماشاگران را شگفت زده می کند، عربی، کره ای، انگلیسی، ژاپنی، تورکی،روسی و لهجه گیلانی را تا حد خیلی زیادی تبحر دارد</font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p><h3 class="title" style="text-align: right;"><font size="3"><span style="color: #d43535;">اسم چینی با معنی ایرانی<br> </span></font></h3><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3">آرش یک اسم چینی هم دارد و در تلویزیون و هر جا که با هم می‌ رویم مردم بیشتر او را به این اسم می‌ شناسند و صدا می‌ زنند، اسم چینی من خوآ بو است که معنی آن پارسی و ایرانی است و به این ترتیب اسم من به معنی ترکیبی از ایرانی و چینی است</font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3"><a href="http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-3.jpg"><img class="lazy aligncenter wp-image-63620 size-medium lazy-loaded" src="http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-3-500x554.jpg" data-lazy-type="image" data-lazy-src="http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-3-500x554.jpg" alt="عکس آرش استیلاف و جواد ظریف + بیوگرافی" data-lazy-srcset="http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-3-500x554.jpg 500w, http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-3-27x30.jpg 27w, http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-3.jpg 640w" data-lazy-sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" height="554" width="500"></a>&nbsp;</font></p><h3 class="title" style="text-align: right;"><font size="3"><span style="color: #d43535;">از بازیگری تا خوانندگی<br> </span></font></h3><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3">وی علاوه بر اجرا در چندین سریال چینی در نقش های جدی نیز ایفای نقش کرده است، و لزوما او بعنوان مجری در برنامه کار های کمدی و خوانندگی را نیز انجام می دهد</font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p><h3 class="title" style="text-align: right;"><font size="3"><span style="color: #d43535;">تدریس در دانشگاه<br> </span></font></h3><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3">آرش استیلاف در دانشگاه نیز تدریس میکند</font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3"><a href="http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-4.jpg"><img class="lazy aligncenter wp-image-63621 size-medium lazy-loaded" src="http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-4-500x568.jpg" data-lazy-type="image" data-lazy-src="http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-4-500x568.jpg" alt="عکس آرش استیلاف و مهتاب کرامتی + بیوگرافی" data-lazy-srcset="http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-4-500x568.jpg 500w, http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-4-26x30.jpg 26w, http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-4.jpg 563w" data-lazy-sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" height="568" width="500"></a>&nbsp;</font></p><h3 class="title" style="text-align: right;"><font size="3"><span style="color: #d43535;">چینی های کنگ‌ فو کار<br> </span></font></h3><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3">حقیقتش من قبل از اینکه به چین بیایم فکر می‌کردم مردم چین همه کنگ‌ فو بلدند</font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3">چون در همه فیلم‌ هایی که در ایران می‌ دیدیم همه چینی‌ ها روی دیوار بودند و من پیش خودم فکر می‌ کردم اگر به چین بیایم و خدای نکرده یک مشکل فیزیکی یا دعوا پیش بیاید من حتماً می‌ بازم به خاطر اینکه همه چینی‌ ها کنگ‌ فو را خیلی خوب بلدند، خوب همان‌ طور که می‌ دانید ما همیشه با فیلم‌ های بروس لی بزرگ شدیم</font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p><h3 class="title" style="text-align: right;"><font size="3"><span style="color: #d43535;">پتروس پسرش<br> </span></font></h3><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3">او همیشه یک عروسک خرسی کوچکی در لباس خود آویزان دارد که اسمش پتروس است</font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3"><a href="http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-5.jpg"><img class="lazy aligncenter wp-image-63622 size-medium lazy-loaded" src="http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-5-500x624.jpg" data-lazy-type="image" data-lazy-src="http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-5-500x624.jpg" alt="عکس آرش و همکارش در شبکه چینی" data-lazy-srcset="http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-5-500x624.jpg 500w, http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-5-24x30.jpg 24w, http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-5.jpg 640w" data-lazy-sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" height="624" width="500"></a>&nbsp;</font></p><h3 class="title" style="text-align: right;"><font size="3"><span style="color: #d43535;">نقش ارتباطی<br> </span></font></h3><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3">آرش استیلاف بعنوان پل ارتباطى فرهنگى دو كشور ایران و چین همیشه در مراسمات و سفرهای مقامات رسمی و هنری ایرانی حضور دارد</font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p><h3 class="title" style="text-align: right;"><font size="3"><span style="color: #d43535;">ازدواج</span></font></h3><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3">آرش استیلاف هنوز ازدواج نکرده و مجرد است</font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3"><a href="http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-6.jpg"><img class="lazy aligncenter wp-image-63623 size-medium lazy-loaded" src="http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-6-500x500.jpg" data-lazy-type="image" data-lazy-src="http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-6-500x500.jpg" alt="عکس آرش استیلاف مجری و بازیگر ایرانی در چین + بیوگرافی" data-lazy-srcset="http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-6-500x500.jpg 500w, http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-6-30x30.jpg 30w, http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-6-450x450.jpg 450w, http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-6-150x150.jpg 150w, http://photokade.com/wp-content/uploads/arashestilaf-photokade-6.jpg 640w" data-lazy-sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" height="500" width="500"></a></font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font> text/html 2018-04-08T15:38:13+01:00 oscar81.mihanblog.com امیرمهدی غلامی امام خامنه‌ای: علت افزایش حملات دشمنان احساس خطر آنان از قدرت فزاینده ایران است http://oscar81.mihanblog.com/post/1492 <h1 class="title"><font size="3"> </font></h1><h3 class="lead"><font size="3"> رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند: علت افزایش حملات دشمنان احساس خطر آنان از قدرت فزاینده ایران است </font></h3><div><figure><font size="3"><a href="https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/01/19/1695590/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA"><img src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/11/30/1396113009384811813384824.jpg" class="img-responsive " alt="امام خامنه‌ای: علت افزایش حملات دشمنان احساس خطر آنان از قدرت فزاینده ایران است" height="319" width="458"></a></font></figure></div><p style="text-align:justify"><font size="3">به گزارش امیرمهدی غلامی به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری،&nbsp;حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر امروز (یکشنبه) در دیدار جمعی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح، ضمن تبریک اعیاد بویژه ماه رجب، گفتند: ماههای رجب، شعبان و رمضان، به دلیل ایام متبرک خود برای بندگان صالح خدا عید هستند و باید از این ماههای پر برکت بیشترین بهره معنوی را برد.</font></p><p style="text-align:justify"><font size="3">رهبر انقلاب اسلامی از اقتدار، امنیت، عزت و توانایی کافی در زمان لازم به عنوان اهداف اصلی نیروهای مسلح نام بردند و با تأکید بر ضرورت کادرسازی و جانشین پروری در نیروهای مسلح خاطرنشان کردند: نتیجه فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در نیروهای مسلح باید در راستای تأمین اهداف تعیین شده باشند.</font></p><p style="text-align:justify"><font size="3">ایشان همچنین دوران کنونی را دوران عزت جمهوری اسلامی ایران دانستند و تأکید کردند: علت تهاجم‌های بی‌سابقه کنونی بر ضد نظام اسلامی، قدرت روز افزون این نظام است زیرا دشمنان از این قدرت فزاینده به‌شدت احساس خطر کرده‌اند و حملات خود را افزایش داده‌اند.</font></p><p style="text-align:justify"><font size="3">حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند: به‌رغم تمام توطئه ها و به کوری چشم دشمنان، قدرت نظام اسلامی، روز به روز افزایش خواهد یافت.</font></p><p style="text-align:justify"><font size="3">پیش از سخنان فرمانده معظم کل قوا، سرلشکر باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح گزارشی از دستاوردها و فعالیت‌های نیروهای مسلح در سال گذشته بیان کرد و گفت: در سال جدید، به افزایش تلاش‌‌ها و حرکت‌های مجاهدانه برای دستیابی به اهداف، متعهد هستیم.</font></p><font size="3"> </font> text/html 2018-04-08T15:36:16+01:00 oscar81.mihanblog.com امیرمهدی غلامی دلار ۵۵۰۰؛ رئیس جمهور از بازار ارز خبر دارد؟ http://oscar81.mihanblog.com/post/1491 <h1 class="title"><font size="3"> </font></h1><h3 class="lead"><font size="3"> درحالی قیمت دلار به مرز ۵۵۰۰ تومان نزدیک شده که قبلاً حسن روحانی به مردم گفته بود، خیالشان بابت دلار راحت باشد.</font></h3><div><figure><font size="3"><a href="https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/01/19/1695201/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-5500-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF"><img src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/01/19/1397011912442968713806224.jpg" class="img-responsive " alt="دلار 5500؛ رئیس جمهور از بازار ارز خبر دارد؟" height="395" width="568"></a></font></figure></div><p><font size="3">به گزارش&nbsp; امیرمهدی غلامی ،‌ ثبت رکوردهای تازه و البته بالا برای دلار درحالی این روزها ادامه دارد که هنوز واکنشی از سوی مردان اقتصادی دولت به این وضعیت رسانه‌ای نشده است.</font></p><p><font size="3">البته زمانی که دلار از 5200 تومان عبور کرد، خبر آمد که اکبر ترکان در گفت‌وگویی&nbsp;از افزایش قیمت دلار حمایت کرده و گفته است: اینکه قیمت دلار بالا رفت کار خوبی بود، چاره‌ای نبود چون آن موقع مصنوعی قیمت دلار را پایین نگاه داشته بودند, وقتی سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود دلار هم بالا می‌رود. نمی‌شود تقاضای عمومی قیمت‌ها بالا رود اما دلار بالا نرود چرا که این موجب شکست اقتصاد می‌شود. دلار ارزان بماند ولی تورم باعث می‌شود که کالای داخلی گران شود.</font></p><p><font size="3">اظهار خرسندی مشاور رئیس جمهور درحالی از گرانی دلار در رسانه‌ها منعکس شد که قبلاً‌ شخص رئیس جمهور اعلام کرده بود که دولت به هیچ وجه دنبال گرانی دلار نیست.</font></p><p><font size="3">رئیس جمهور زمانی که دلار به مرز 4800 تومان رسید ضمن رد این قیمت برای دلار در بازار آزاد به مردم اطمینان داده بود که خیالتان بابت دلار راحت باشد.</font></p><p><font size="3">همین جمله رئیس جمهور کافی بود تا بازاری‌ها از آن در مقاطع مختلف و همزمان با تشدید تلاطم‌های ارزی استفاده کرده و این سؤال را از آقای روحانی بپرسند که؛ الآن خیالمان بابت دلار راحت شد؟</font></p><p><font size="3">هم‌اکنون در بازار آزاد دلار به مرز 5500 تومان رسیده است؛ هر لحظه از شهرهای مختلف کشور خبر می‌رسد که یک نرخ جدید از دلار در تابلوی صرافی‌ها ثبت شده است؛ در تازه‌ترین نرخ در صرافی‌ها دلار با قیمت 5500 تومان فروخته می‌شود. البته این نرخ برای معاملات بالاست؛ در معاملات کمتر از 5000 دلار، نرخ 5550 تومان هم ثبت شده است، ضمن آنکه در ساعت 14 امروز در بازار آزاد رکورد دلار 5600 تومانی هم زده شد.</font></p><p><font size="3">بسیاری از صرافی‌ها مدت‌هاست که دست از کار کشیده‌اند و خرید و فروش دلار و یورو را انجام نمی‌دهند. در عین حال خبرهای رسیده از اتفاقات امروز بازار ارز گواه آن است که بازار مجدداً وضعیت امنیتی پیدا کرده است.</font></p><p style="text-align:center"><font size="3"><img src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/01/19/1397011912533682913806434.jpg" height="626" width="436"></font></p><p><font size="3">یکی از فعالان بازار در همین ارتباط می‌گوید: نیروهای امنیتی در بازار زیاد هستند ولی فعلاً تماشگر شده‌اند. دلال‌ها نیز از صبح تا الآن بیشتر تماشگر بودند و کمتر از 100 هزار دلار معامله انجام داده‌اند.</font></p><p><font size="3">بازاری‌ها می‌گویند الآن دلار قیمت مشخصی ندارد؛ همین موضوع موجب شده تا بار دیگر صف خرید ارز شکل بگیرد ولی از آنجایی که صرافی‌ها و حتی دلال‌ها هم فروش ارز ندارند،‌ همه در شوک هستند.</font></p><p><font size="3">فعلاً مشخص نیست بانک مرکزی چه سیاستی را برای مدیریت بازار اتخاذ خواهد کرد؛ هنوز صرافی ملی که مسئولیت توزیع ارز به صرافی‌ها را به‌عهده دارد نرخی برای فروش ارز عمده به صراف‌ها و حتی ارز خرد به مسافران اعلام نکرده است.</font></p><p><font size="3">امروز همچنین خبری آمد مبنی بر اینکه زین پس ارز دانشجویان هم با قیمت آزاد محاسبه خواهد شد و ارز مبادله‌ای دیگر به این گروه تعلق نمی‌گیرد. با توجه به وضعیت فعلی در بازار ارز که ارز نقدی برای فروش کمیاب شده است، مشخص نیست که تکلیف متقاضیان واقعی دلار و یورو چه خواهد شد و این گروه نیازهایشان را از چه طریق تأمین خواهند کرد.</font></p><p><font size="3">قبلاً نوبخت اعلام کرده بود که خاطر رئیس جمهور از گرانی دلار مکدر شده و به همین دلیل هم از بانک مرکزی خواسته تا سریعتر بازار را مدیریت کند.</font></p><p><font size="3">مشخص نیست آیا آقای روحانی در جریان اتفاقات امروز بازار ارز هستند یا خیر! شاید اگر الآن هم از ایشان سؤال شود که؛ می‌دانید قیمت دلار از 5500 تومان عبور کرده؟ باز هم بگویند نه قیمت دلار این رقم نیست و سؤال‌شونده را متهم کند که از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرد.</font></p><p><font size="3">ولی بهتر است مشاوران رئیس جمهور به ایشان اطلاع دهند که الآن دلار در بازار آزاد ایران از 5500 تومان عبور کرده و ارز نقدی در بازار کمیاب شده است! شاید بانک مرکزی در پی خاطر مکدر رئیس جمهور هم شده فکری برای این آشفته‌بازار کند.</font></p><font size="3"> </font> text/html 2018-04-08T15:34:27+01:00 oscar81.mihanblog.com امیرمهدی غلامی شعر طنز در مورد گرانی ! http://oscar81.mihanblog.com/post/1490 <font size="3"><br></font><div class="entry"> <p style="text-align: center;"><font size="3"><img class="aligncenter size-full wp-image-9340" alt="شعر طنز و تلخ در مورد گرانی !" src="http://img.morahem.com/wp-content/uploads/2013/05/th.jpeg" height="300" width="194"></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">شنیدم گفت مش‌باقر به الیاس</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">که شصت درصد گران شد نرخ اجناس</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">بکن آن نرخ قبلی را فراموش</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">تورم را بگیر اینک به آغوش</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">تورم آن چنان خردت نماید</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">که بدبختی ز‌چشمانت در‌آید</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">نبینی گوشت دیگر در خیالت</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">دل سنگ آب می‌گردد به حالت</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3"><span id="more-9339"></span><br> اگر خواهد دلت چند قطره روغن</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">گذر باید کنی از چشم سوزن</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">برای خودرو‌، آن پولی که داری</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">کفافت می‌دهد بر خر سواری</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">چنان مسکن به اوج خود رسد باز</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">که نقشش در خیالت نم کشد باز</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">ز‌قطع ارز کالای اساسی</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">نداری حق شرح ناسپاسی</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">صد‌افزون گر‌ کنی هوش و نبوغت</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">محال است سر کنی با این حقوقت</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">اگر مفتوح گردد بر تو رحمت</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">خوراکت اشکنه گردد به زحمت</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">برنج و میوه و کل حبوبات</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">رود در چرخه علم نجومات</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">اگر گاهی دو شیش آری به هر تاس</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">خوری یک وعده نان ودوغ وکالباس</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">خلاصه آن چنان بختت بگردد</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">که اسبت در طویله‌، خر بگردد!</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">بکن آسودگی از خاطرت پاک</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">به رویش با غلط‌گیری بزن لاک</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">در این آشفته‌بازار گرانی</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">زرنگی گر‌توانی زنده مانی</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">مراقب‌باش که گر بیمار گردی</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">ز خرجش از شفا بیزار گردی</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">اگر خوشدل بر این یارانه هستی</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">شنو‌، رک گویمت دیوانه هستی</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">اگر خوشدل به امید بهاری</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">بدان با کشت جو‌، گندم نداری</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">***</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">در آخر گفت با طعنه به الیاس</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">که بختت می‌درخشد همچو الماس</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">ولی الیاس بود آن گونه خاموش</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">که گویی کر بود یا این که مد‌هوش</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">پس از آهی شرر‌زا همچو آذر</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">جوابش را شنو در بیت آخر:</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">چنان پوستم دگر زبر و کلفت است</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">که اشعارت برایم حرف مفت است!</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="3">نویسنده : سیدحمیدرضا خوشدل</font></p> </div><font size="3"> </font> text/html 2018-04-08T15:32:13+01:00 oscar81.mihanblog.com امیرمهدی غلامی مردم چه کسی را مقصر گرانی دلار می دانند؟ http://oscar81.mihanblog.com/post/1489 <h1 class="title"><font size="3"> </font></h1><h1 class="title"><font size="3">برخی کابران تسنیم در واکنش به گرانی های اخیر دلار و یورو در بازار ارز با وجود صحبت های رئیس جمهور مبنی براینکه «مردم خیالشان بابت دلار راحت باشد»، نظراتی را به ثبت رسانده اند که در این گزارش می خوانیم.</font></h1><div><figure><font size="3"><a href="https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/11/17/1649299/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF"><img src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1393/06/12/139306121327594453552024.jpg" class="img-responsive " alt="مردم چه کسی را مقصر گرانی دلار می دانند؟" height="429" width="617"></a></font></figure></div><p><font size="3">به گزارش خبرنگار اقتصادی <a href="https://www.tasnimnews.com/" target="_blank">خبرگزاری تسنیم</a>، تشدید نوسانات ارزی در بازار طی روزهای اخیر موجب نارضایتی بسیاری از کسب و کارها شده است، چراکه مردم و بازاری ها معتقدند نبود ثبات در بازار ارز کسب و کارشان را کساد کرده است.</font></p><p><font size="3">ناآرامی ها در بازار ارز و شدت شوق برخی مردم برای خرید دلار کار را در این بازار به جایی رساند که بار دیگر صف‌های طولانی برای خرید این ارز مقابل صرافی‌های خیابان فردوسی تشکیل شد.</font></p><p><font size="3">شوق خرید دلار از آنجا بین مردم بالا گرفت که قیمت دلار چند هفته‌ای است مدام در حال افزایش است و مردم با این تصور که اگر دلار بخرند سود می‌کنند وارد این بازار شده و به خرید ارز مشغول شده‌اند.</font></p><p><font size="3">15 بهمن را شاید به‌عنوان روز رکوردزنی دلار یاد کنیم چراکه در این روز دلار درحالی رکورد 4800 تومان را زد که پیشتر مسئولان ارشد دولتی از جمله رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی به مردم وعده داده بودند که دلار ارزان می‌شود!</font></p><p><font size="3">اما روز یکشنبه دلار برای ساعتی در بازار ارز از 4800 تومان هم عبور کرد. البته&nbsp; دلار خیلی روی کانال 4800 تومان نماند و دقایقی بعد به کانال 4700 تومان جاخوش کرد و بین 4750 تا 4780 تومان معامله شد، البته کاهش دلار بعد از ورود بانک مرکزی به کف بازار کمی شدت گرفت.</font></p><p><font size="3">از ظهر همان روز و بعد از آنکه دلار رکورد 4800 تومان را هم زد از خیابان فردوسی و مقابل پاساژ افشار خبر رسید که نماینده بانک به پاتوق اصلی دلارفروش‌ها رفته و به تمام متقاضیان دلار با نرخ بانکی می‌فروشد. متقاضیان با کارت ملی می‌توانند 30 دلار دریافت کنند.</font></p><p><font size="3">این روال در روز دوشنبه هم تکرار شد. با این تفاوت که دیروز نوسانات بازار خیلی زیاد نبود و در نهایت عرضه ی زیاد ارز موجب شکست قیمت ها در بازار آزاد شد.</font></p><p><font size="3">دلار البته تا بعد از ظهر دیروز در دامنه 4750 تومان جا خوش کرده بود ولی از عصر دوشنبه سیر نزولی شدت گرفت و دلار به کانال 4600 تومان سقوط کرد و با قیمت 4665 تومان فروش رفت.</font></p><p><font size="3">نکته قابل تامل در پایان معاملات دیروز افرادی بودند که ساعت ها در صف مقابل صرافی ها ایستاده بودند تا دلار بخرند ولی بعد از تشدید ریزش قیمت ها در بازار اکثر این افراد که عمده شان مردم عادی بودند و بعضاً نسبت به نوسانات این بازار آگاهی نداشتند، سعی در فروش دلارهایشان داشتند ولی ظاهراً کسی دیگر مایل به خرید دلار نبود.</font></p><p><font size="3">به گزارش تسنیم، خبرهای رسیده از بازار ارز حکایت از آن دارد که بانک مرکزی امروز عرضه ی سنگینی در بازار خواهد داشت. فعالان بازار می گویند بانک روز گذشته تا 8 شب ارز می فروخت و امروز هم طبق شواهد بنا دارد به تمام تقاضاها پاسخ دهد.</font></p><p><font size="3">ولی گرانی‌ها در بازار دلار درحالی هر روز رنگ جدیدی به خود می‌گیرند که در هفته‌های قبل و همزمان با اوج‌گیری دلار هم رئیس جمهور و هم رئیس کل بانک مرکزی به مردم اطمینان داده بودند که دلار به‌زودی ارزان می‌شود ولی به‌نظر می‌رسد وعده‌های مسئولان در عمل تحقق نیافت.</font></p><p><font size="3">در روزهای آخر آذرماه بود که ولی‌الله سیف از ارزانی دلار در ماه‌های بهمن و اسفند خبر داد ولی گذشت 15 روز از بهمن نیز نشان داد که ظاهراً بهمن هم ماه آرامش بازار ارز نیست و به این سادگی بازار آرام نمی‌شود.</font></p><p><font size="3">این درحالی است که رئیس جمهور نیز در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم تأکید کرده بود که مشکلی از بابت دلار وجود ندارد و مردم خیالشان راحت باشد.</font></p><p><font size="3">بازاری‌ها بعد از آنکه دلار رکورد 4800 تومان را هم زد مدام از رئیس جمهور یاد می‌کردند و می‌گفتند: الآن با دلار 4800تومانی خیالمان راحت باشد؟</font></p><p><font size="3">یکی از این افراد با اشاره به سخنان نوبخت سخنگوی دولت مبنی بر اینکه خاطر رئیس جمهور از گرانی دلار مکدر می‌شود، گفت: من نمی‌دانم الآن هم خاطر آقای روحانی مکدر شده یا خیر!</font></p><p><font size="3">تعدادی از کاربران تسنیم در واکنش به اتفاقات اخیر بازار ارز که این خبرگزاری در گزارشی با عنوان ثبت رکورد دلار 4800؛ خیال مردم بابت دلار راحت شد! به آن پرداخته بود، نظراتی را به ثبت رسانده اند که در ادامه می خوانیم.</font></p><p><font size="3">نصیر:</font></p><p><font size="3">وقتی پول نفت با واردات و گرفتن ریال از مردم ایران تامین میشه که خروجی اون چاپ ریال بدون پشتوانه هست جهش های سنگین صد و دویست و سیصد درصدی دهه هفتاد هشتاد و نود قطعا دوباره تکرار میشه.......</font></p><p><font size="3">محسن:</font></p><p><font size="3">تنها این سوال باقی میمونه که چرا دولت ارز رو از طریق شعب بانکهای دولتی به فروش نمی رسونه که دست واسطه ها قطع بشه؟ دلیل البته واضح است که دست خود دولت در کار است چون از افزایش قیمت ارز سود سنگین میبرد.</font></p><p><font size="3">محمد:</font></p><p><font size="3">اشفتگی بازار ارز وطلا ومسکن وخودرو و........ کار دولت هست شک نکنید .پس مخالفت مجلس باگران شدن بنزین از دی ماه ناگهان همه چی بهم ریخت .</font></p><p><font size="3">محمد:</font></p><p><font size="3">با سلام با کمی تفکر در این مساله متوجه خواهید شد. بازی گردان این قضیه بانک مرکزی و دولت بوده و هست. طبق معمول همه دوران های ریاست جمهوری، گذشته و حال تراژدی تکراری میباشد . کاسبی خوبی میباشد . سود اصلی به جیب تعدادی از نان به نرخ روز خور های دست اندر کار پستهای کلیدی می رود. و بد نامی برای امسال جمشید بسم اله و ... وبدبختی برای ملتی که سالها رنج اثار گرانی ، ان در جامعه را به دوش می کشند.</font></p><p><font size="3">محمد:</font></p><p><font size="3">هدف گرانی دلار و سکه فقط ایجاد نارضایتی عمومی هست.</font></p><p><font size="3">ناشناس:</font></p><p><font size="3">فقط اینو بگم قیمت دلار از دست دولت خارج شده نمیتونن کاری کنن همش الکیه این کار ومیکنیمو اون کارو میکنیمو دلار تزریق میکنیمو .</font></p><p><font size="3">چاقمیان:</font></p><p><font size="3">بهترین راهکار این هست دلار از نظام پولی و بانکی و بودجه ای&nbsp;کنار گذاشته بشود و یورو جایگزین بشود. دلار را باید تحریم کرد وگرنه داستان دلار تمامی نخواهد داشت. وقتی نظام مالی امریکا ما را تحریم سنگین کرده است و یک دلار که چه عرض کنم یک سنت هم نمی توانیم جابه جا کنیم چه اصراری هست حتماً با دلار کار کنیم؟</font></p><p><font size="3">رضا:</font></p><p><font size="3">همین صحبت رئیس جمهور در خصوص ارزانی نرخ ارز ثابت کرد که روی هیچکدام از حرفهای ایشان نباید حساب باز کنیم . مچکریم رئیس جمهور</font></p><p><font size="3">مهدی:</font></p><p><font size="3">این مشکل از کم کردن سود بانکی هستش که مردم خانه دار و بازنشسته و مردم عادی را به این کار کشانده تا انها به بازار دلار و سکه ورود کنند.&nbsp;در دولت احمدی نژاد هم با کم کردن سود بانکی بازار دلار و سکه و خانه بالا رفت و با توجه به قیمت دلار تمام اجناس بالا رفته لطفا دیگر پایین نیاورید چون با پایین امدن دلار چیزی ارزان نمیشود بلکه با بالا رفتد دوباره دلار دوباره اجناس گرون میشه برای مثال در انتهای احمدنژاد دلار بود 3850 اما با امدن روحانی بصورت کاذب دلار شد 2900 اما ایا چیزی کم شد نه بلکه در این 5 سال دلار با چند بار بالا پایین شد باز اجناس گرون شده اما الان اختلاف قیمت دلار 4750 با 3850 چقدره اما اجناس بالای 50 درصد گرون شده اکه به دلار باشه باید الان دلار باشه5500</font></p><p><font size="3">خبر:</font></p><p><font size="3">باید سیف و دولت پاسخگو این گرانی باشد. دلار در طول 7 ماه حدود 1100 تومن افزایش قیمت داشته یعنی حدود 30 درصد گران تر شده و این باعث گرانی در کالا ها و بیشتر فقیر&nbsp;شدن مردم میشود چون اغلب کالا های وارده یا مواد اولیه صنایع از خارج تامین میشود. اگه نمیتواند این سمت را اداره کند وضعف عملکرد و مدیریتی دارد بهتر است کنار رود چه زیاد هستند اشخاص و استادید تحصیل کرده و عاقل و درستکاری که بهتر و بیشتر از ایشان میتوانند مدیریت کنند</font></p><p><font size="3">محمد:</font></p><p><font size="3">سود واقعی افزایش دلار به جیب دولت و دلالان آنها دربازار می رود واقعا نمی شود به هیچ دولتی اعتماد کرد این مدیریتی باعث دلزدگی مردم از نظام&nbsp; و شاید عدم حضور درانتخاباتها شود و این زنگ خطر بزرگی برای انقلاب مان خواهدبود</font></p><p><font size="3">عبدالرحمن:</font></p><p><font size="3">دولت تدبیر و امید برای وضعیت اقتصادی کشور از اولش هم راهکار خاصی نداشت. کشور از اول دولت با رکود تورمی مواجه بود الان هم هست. درمان رکود نسخه ای دارد که دقیقاً برعکس درمان تورم است. من که به این دولت رای ندادم به فرد دیگری رای دادم. حالا نشستم ببینم این بیست میلیونی که به این دولت رای دادند چه دست گلی برای ما به آب داده اند.. چاره ای نیست. دموکراسی است دیگر،، باید به اکثریت احترام گذاشت.&nbsp;</font></p><p><font size="3">مهدی:</font></p><p><font size="3">چرا ما باید از بالا رفتن یا پایین آمدن دلار آمریکا در کشور اسلامی ایران خوشحال یا ناراحت شویم؟</font></p><p><font size="3">khakhs :</font></p><p><font size="3">من نمیدونم فرق دولت احمدی نژاد با دولت روحانی در چی هست واقعا تاکی باید شاهد اینکارها باشیم آقایون مسئول هرکاری دلشون خواست انجام بدهند و عین خیالشون نباشه توی این یکی دو ماهه ببینید ارزش پول کشورراچقدر پایین اوردند و مردم را در چه موقعیتی قرار دادند فقط اینو میدونم کاری که این آقایون با مملکت میکنند بدترین دشمنها با ما نکردند.</font></p><p><font size="3">کاربر:</font></p><p><font size="3">متاسفانه در 5 ساله گذشته بخش بانکداری کشور بخوبی مدیریت نشد و این سوء مدیریت همچنان ادامه دارد. در این دوره بانک ها سودهایی بین&nbsp;سپرده ها نقسیم کرده اند که در اقتصاد تولید نشده و ساختگی بود و هم اکنون این سودهای جعلی از طریق خطوط اعتباری بانک مرکزی به اشتباه به پول نقد تبدیل شده و مشکل&nbsp;ارزی را بوجود اورده است. طی سالیان گذشته بارها متخصصان دلسوز در باره عواقب ناگوار این سیاست هشدار داده بودند ولی متاسفانه توجهی نکردند.</font></p><p><font size="3">علی:</font></p><p><font size="3">خاطر اقای ریس جمهور مکدر نیست که دلار به قیمت 4800 تومان رسیده است؟ چرا دولت کاری نمی کند شاید عمدا می خواهند دلار گران شود برای تامین کسری بودجه یا ناراضی کردن مردم و گران کردن اجناس. خداوند مسئولان را به راه راست هدایت کند.</font></p><p><font size="3">ناشناس:</font></p><p><font size="3">تمام گرانی زیر&nbsp;سره دولت است و با این گرانی و ایجاد حباب کسری بودجه و پرداخت یارانه ها را جبران میکنند.</font></p><p><font size="3">علی:</font></p><p><font size="3">خرید دلار توسط مردم یه علت بیشتر نداره و اون هم ترس از دست دادن ارزش پول ملی ایران و پایین اومدن قدرت خریدشون همان تجربه سال 92 با شروع تحریم ها و ناتوانی مسولان وقت در کنترل تورم و دو برابر شدن قیمت ارز.</font></p><font size="3"> </font> text/html 2018-04-08T15:29:03+01:00 oscar81.mihanblog.com امیرمهدی غلامی واکنش مردم به گرانی دلار/آقای روحانی، رفراندوم نخواستیم، بازار ارز را دریابید http://oscar81.mihanblog.com/post/1488 <h1 class="title"><font size="3"></font><font size="3">قیمت دلار امروز از مرز ۴۹۳۰ تومان هم فراتر رفت. کاربران تسنیم در واکنش‌های مختلفی به افزایش قیمت ارز از آقای رئیس‌جمهور خواستند به‌جای طرح مسائل حاشیه‌ای مثل رفراندوم، بازار ارز را دریابد.</font></h1><div><figure><font size="3"><a href="https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/11/24/1655858/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF"><img src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/02/01/1396020119285042610595914.jpg" class="img-responsive " alt="واکنش مردم به گرانی دلار/آقای روحانی، رفراندوم نخواستیم، بازار ارز را دریابید" height="379" width="545"></a></font></figure></div><p><font size="3">به گزارش امیر مهدی غلامی ، افزایش قیمت دلار که صراف‌ها و فعالان بازار عامل اصلی آن را بانک می‌دانند درحالی کماکان ادامه دارد که قیمت دلار صبح امروز از 4930 تومان هم عبور کرد. این رکورد درحالی برای نرخ دلار ثبت شده که امروز سخنگوی دولت به مردم توصیه کرده بود برای خرید ارز هول نزنند.</font></p><p><font size="3">نوبخت درباره آشفتگی بازار ارز و افزایش قیمت دلار در جمع خبرنگاران گفت: "بازار پول در اختیار بانک‌هاست و سپرده‌ها تقلیل نکرده است، کار بانک مرکزی نظارت است و اعطا سپرده آن قانونی است. این تلاطم برای دولت قابل قبول‌ نیست. بانک مرکزی برنامه‌هایی دارد که به زودی اجرا خواهد شد. از ملت می‌خواهیم به کشورمان کمک کنند و برای وارد شدن به بازار ارز هول نزنند، خبر دارم که قیمت ارز حتما به جایگاه حقیقی خود بازخواهد گشت."</font></p><p><font size="3">امروز البته محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور هم به گرانی های دلار واکنش نشان داده و گفته: "این حرف که دولت خود بدنبال افزایش نرخ ارز است، حتما نادرست است. در نوسانات ارزی، خیلی مهم است که عامل این نوسانات از جنس اقتصادی است یا روانی و سیاسی است؟"</font></p><p><font size="3">نهاوندیان تاکید کرده است: "تفاضل تورم داخلی و خارجی بر اساس قانون باید بر نرخ ارز تاثیر بگذارد و جنس نوسانات اخیر بدلیل آن است که تقاضای غیر اقتصادی دنبال ملتهب کردن بازار بوده و هست و لذا باید اقدامات هوشمندانه ای کرد و تقاضای سفته بازانه مدیریت شود. برهمین اساس بانک مرکزی و وزارت نفت اعلام اوراق مشارکت ارزی خود را خواهند داشت و ما باید از فرصت موجود برای تجهیز منابع استفاده کنیم."</font></p><p><font size="3">در هیاهوی گرانی دلار دو بار از رییس جمهور سؤال شد که می‌داند قیمت هم‌اکنون چقدر است که وی در هر بار تأکید کرد قیمت این رقم نیست!</font></p><p><font size="3">یک بار در مصاحبه تلویزیونی از روحانی سؤال شد که "می‌دانید قیمت دلار 4750 تومان شده است؟" که وی پاسخ داد: نه، قیمت دلار آن‌قدر نیست و شما (مجری) نرخ تعیین نکنید.<br> وی در همان گفتگو و از دوربین سیما به مردم اطمینان داد که خیالشان بابت دلار راحت باشد.</font></p><p><font size="3">یک بار دیگر یعنی هفته قبل نیز در نشست خبری، روحانی در پاسخ به این سؤال که "آیا می‌دانید قیمت دلار 4 هزار و 800 تومان شده است؟" گفته بود "نه، قیمت این نیست" و به فعالان بازار ارز اطمینان داده بود که "ذخایر کافی برای ارز داریم" البته روحانی قبل‌تر هم به مردم اطمینان داده بود که خیالشان راجع به دلار راحت باشد ولی از زمانی که روحانی خیال مردم را برای دلار راحت کرد تا امروز دلار بیش از 300 تومان گران شده است.</font></p><p><font size="3">به‌نظر می‌رسد رییس جمهور برای اینکه در جریان تغییرات قیمت دلار در بازار ارز باشد از مشاوران خود و یا رییس کل بانک مرکزی بخواهد که گزارش روزانه از خیابان فردوسی را به وی ارائه دهند.</font></p><p><font size="3">کاربران تسنیم در گزارش های این خبرگزاری از بازار ارز نظراتی را به ثبت رسانده اند که بسیار قابل تامل است و جا دارد که آقایان مسئول حرف دل مردم را بشنوند؛ در ادامه مشروح نظرات تسنیم درباره بازار ارز را می خوانید؛</font></p><p><font size="3">ناشناس:</font></p><p><font size="3">برادر من کاری به خیابان فردوسی ندارم و در تعجبم چرا دولت یک نرخ مشخص برای واردات کالاهایی که مشمول دریافت ارز مبادلاتی نیستند اعلام نمی کند و سرنوشت قیمت تمام شده این واردات را که 90 درصد واردات کشور است به چهارراه استانبول سپرده است؟</font></p><p><font size="3">علیخانی:</font></p><p><font size="3">در تظاهرات 22 بهمن به شخصی برخورد کردم که جمله زیبایی گفت " هرکس برای ادامه تحصیل به انگلستان و امریکا رفته و مدرک گرفته قطعا جاسوس است یا به نوعی در خدمت آنهاست " بازار ارزی و پولی ما دست یهودی های اسما مسلمان است اینها بلاشک در دایره فراماسونری هدایت می شوند.</font></p><p><font size="3">* پیش فروش سکه مسکن بازار ارز بود که درست اجرا نشد</font></p><p><font size="3">Mjhgv:</font></p><p><font size="3">پیش فروش سکه با قیمت واقعی تنها مسکن حال حاضر برای نوسانات ارز و سکه هست،&nbsp;وقتی بانک خودش سکه را با قیمت بسیار بالا در حراج کارگشایی به دلالان میده و دلالان باید بالاتر ببرند تا سود کنند و وقتی که پیش فروش سکه بدون قیمت میکنه و مردم میبینند در بازار ت ارزانتر هست مشخصه که این نوسانات نجومی میشود</font></p><p><font size="3">ناشناس:</font></p><p><font size="3">* چرا روحانی رفراندوم را مطرح کرد؟ آیا میدانست بازار ارز چه می شود؟</font></p><p><font size="3">عبدی:</font></p><p><font size="3">روحانی شاید میدانست برای ارز چه اتفاقی قرار است بیفتد که مساله رفراندوم را مطرح کرد .تا مردم و رسانه ها را به ان مشغول کند. بله جانم</font></p><p><font size="3">کاربر:</font></p><p><font size="3">بانک مرکزی فقط در برابر اسناد مثبته مبنی بر خرید کالا یا خدمات خارجی ارز بپردازد و باید در برابر تبدیل سپرده های بی کیفیت به ارز مقاومت نماید و ان را ممنوع اعلام کند.</font></p><p><font size="3">ناشناس:</font></p><p><font size="3">هیچ ارزی تکون نخورده فقط پول ایرانه که هر روز بی ارزشتر میشه پول کشورهای دیگه نسبت به هم ثابت اند</font></p><p><font size="3">اسد:</font></p><p><font size="3">خداوندا ایران وایرانی را از دروغ دور بدار وکاری کن که ایرانی دروغ نگوید.</font></p><p><font size="3">عبدالله:</font></p><p><font size="3">آقای رییس جمهور بجای نظریه پردازی روی رفراندم وانتخابات روی واقعیات روزمره مردم وقت بگذارد وآنها رابرطرف کند</font></p><p><font size="3">رشیدی:</font></p><p><font size="3">دلار با سیاست آمیخته شده فردا اگر بیدار بشیم ببینیم دلار ده هزار تومان شده نباید تعجب کنیم ایشون رئیس جمهور خوب ما هستن که اینطور شده اگر بد بود چی میشد</font></p><p><font size="3">* آقای روحانی الان از خواب بیدار می شوی&nbsp;می دانی&nbsp;دلار چند است؟</font></p><p><font size="3">Ali:</font></p><p><font size="3">فقط سپاه باید جلوی این دلالان ارزی دولتی رانتی را بگیره، بقول آقای روحانی که در تبلیغاتش گفته بود آدم از خواب بیدار میشه نمیدونه قیمت دلار چنده؟ حالا باید همین سوال را از خودش کرد مردم اون رفاه مد نظر روحانی را نمیخواهند دلار باید تک نرخی بشه، دلار باید تک نرخی بشه تا رانت برداشته شود،، مردم شهید و جانباز دادند تا این وضعیت را ببینند؟،،، سکه باید به قیمت واقعی به مردم بدهند</font></p><p><font size="3">مهران:</font></p><p><font size="3">اینم از روحانی و سیف و ظریف.</font></p><p><font size="3">پدر بیکار:</font></p><p><font size="3">والا ادم نمیدونه درد دلشو با چه جمله ای شروع کنه اگرم بخوای دوتا حرف بار این مسئولین بی کفایت کنی سایتا حرف واقعیتو تایید نمیکنن ...&nbsp;</font></p><p><font size="3">* رفراندوم برای ریاست جمهوری؟!</font></p><p><font size="3">حسین:</font></p><p><font size="3">من با نظر رییس جمهور در مورد برگزاری رفراندم موافقم حتما باید صلاحیت این آقا رو برای ریاست جمهوری به رفراندم گذاشت</font></p><p><font size="3">مهدی:</font></p><p><font size="3">خاک بر سر این اقتصاد لعنتی که مارو به خاک سیاه نشوند</font></p><p><font size="3">* ارزش پول ملی 20 درصد سقوط کرد؟</font></p><p><font size="3">رضا:</font></p><p><font size="3">در عرض چند ماه گذشته دلار 800 تومان گرانتر شده است . یعنی معادل 20 درصد ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم سقوط کرده است. لذا در سال آینده باید حداقل 20 درصد حقوق ها اضافه شود تا قدرت خرید 96 مردم حفظ و تثبیت شود و 10 درصد هم بابت تورم افزایش حقوق داشته باشیم . آنهم برای همه کارکنان بطور مساوی . قرار نیست کارمندی که چهار سال است استخدام شده چند سال افزایش بگیرد و حقوقش با کارمندی که 20 سال سابقه دارد برابر شود این عین بی عدالتی و نادیده گرفتن سابقه سنواتی و بر خلاف عقل و وجدان است</font></p><p><font size="3">حسین:</font></p><p><font size="3">سکه با پیش فروش بانک شده 1560 هزار، چرا به قیمت پایه نمیدن تا مردم داراییشون را به دلار تبدیل نکنند؟؟؟ جلوی این توطئه اقتصادی را بگیرید،، هدف ناراضی کردن مردم از نظام هست،، بروید کانالهای امدنیوز و امثال آن را بینید چطور مردم را تشویق میکنند به تبدیل دارایی به دلار،، جلوی این وضع را نگیرید دیگه مشخص نیست چی میشه.</font></p><p><font size="3">سیدی:</font></p><p><font size="3">جناب اقای رئیس جمهور خودشون رو به خواب زدنند. کسی که هم که خودشو به خواب بزنه ، امان از اینکه بتوان بیدار کرد.و الا چه دلیل عقلانی برای افزایش دلار وجود ندارد ؟ مگر بی لیاقتی بانک مرکزی&nbsp;و دلال بازی خود دولت .</font></p><p><font size="3">نام شما:</font></p><p><font size="3">به نظرم آقای روحانی حرف از اسلام و راستگویی و رای حرف نزنه بهتره.هرچی بیشتر حرف میزنه مردم بیشتر بی اعتمادتر میشن. من نمیدونم اگر انقلاب نبود این آقا و دوستانش داشتن چیکار میکردن. همین انقلاب شماها رو از روستاها به اینجاها کشوند.شما دروغ گفتید و به رقیب انتخاباتی تهمت زدید و طلبکار هم شدید حالا چوبش رو میخورید. مردم را گول زدید. خداوند مطمئنن در همین دنیا هم جواب شماها رو خواهد داد.</font></p><p><font size="3">* گرانی دلار برای کسری بودجه و تامین عیدی کارمندان؟</font></p><p><font size="3">مهدی:</font></p><p><font size="3">همین طور بریم دیگه کم مونده پول ایرانی رو بافرغون حمل ونقل کنیم. آفرین که اینهمه به فکر ارزش پول ایرانی هستید. صندوق دولت هم که پرشد. همون کاری که احمدی نژاد انجام داد وآخر سر مدعی شد صندوق رو با چندین برابر به دولت بعدی تحویل داده.</font></p><p><font size="3">gdfghd:</font></p><p><font size="3">هزینه جابجایی با فرغون را چطور میخواهی حساب کنی؟</font></p><p><font size="3">رمضانی:</font></p><p><font size="3">این رییس جمهور وقتی توی برف خونشو عوض کرد باید فاتحه اش را می خواندند. این ها که به فکر درد مردم نیستند</font></p><p><font size="3">FGSGS:</font></p><p><font size="3">واقعا نمیخواهید یک فکری برای این مشکل بکنید؟!</font></p><p><font size="3">* خودکرده را تدبیر نیست</font></p><p><font size="3">کاربر:</font></p><p><font size="3">قبلا می توانستیم بگوییم افزایش نرخ دلار بخاطر کاهش فروش نفت و تحریم ها ست الان چه بهانه ای برای بالا رفتن دلار داریم. جز سوء مدیریت که بخاطر پرداخت سودهای ساختگی بانکی به سپرده هاست. دولت با وجود جذب میلیاردها دلار فاینانس و سرمایه گذاری خارجی، فروش روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت، صادرات میلیاردها دلار میعانات گازی همچنان از مدیریت ارزی کشور ناتوان است. خود کرده را تدبیر نیست. هر چند که شعارش تبدبیر و عدالت باشد!</font></p><p><font size="3">* آقای روحانی نوک پیکان سمت شماست/ شما باید مشکلات را حل کنید نه هیچ کس دیگر</font></p><p><font size="3">هیچکس:</font></p><p><font size="3">جالبه ازونطرف مصاحبه می کنه که هیچی نیست و ازین حرفها ازونطرف هم میاد عرضه دلار به بازار رو محدود میکنه ازونطرف هم میگه باید این وضع بازار رو درست کنند انگار یه نفر غیر از رییس جمهور داره این حرفها رو میزنه اقای روحانی نوک پیکان تمام این حرف ها خود شمایی شمایید که باید درستش کنید نه کس دیگه ای خودتونم از همه بهتر می دونید.&nbsp;بقول رهبر که حق نداری از طرف اپوزوسیون حرف بزنی چون شما توی اجرایی کشور هستین و تمام مسئولیت بر دوش خود شما هست نه شخص دیگه ای. دیگه احمدی نژادی هم نیست که تقصیرات رو گردنش بندازین و الان خیلی واضحه که این چهار سال چی کاشتین که درو محصولش این شده!</font></p><p><font size="3">احمد:</font></p><p><font size="3">فدای سر رئیس جمهورمحبوب دلها این افزایش 90 تومانی امروز که چیزی نیست یعنی فقط ارزش ریال ما با این افزایش 900 برابر کاهش یافته است در مقابل دلار.</font></p><p><font size="3">ناشناس:</font></p><p><font size="3">رئیس جمهور خوب بلده که حاشیه درست کنه حتی در روز 22 بهمن انقلاب را ببره زیر سوال و از رفراندوم سخن بگه بجای برطرف کردن مشکلات بر مشکلات اضافه کند</font></p><font size="3"> </font> text/html 2018-04-08T15:27:31+01:00 oscar81.mihanblog.com امیرمهدی غلامی طنز/ پشت پرده گرانی دلار! http://oscar81.mihanblog.com/post/1487 <div align="center"><header> <h2 class="ftil" itemprop="headline" content="طنز/ پشت پرده گرانی دلار!"><font size="3"> </font></h2> </header></div><font size="3"> </font><div itemprop="image" itemscope="" itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 384px; margin-right: 132.5px;" align="center"><font size="3"><img alt="گرانی دلار,طنز,مطالب طنز,طنز جدید" src="http://media.sarpoosh.com/images/9611/96-11-c07-592.jpg" style="max-width:600px; heigth:auto;" title="گرانی دلار"><span class="lui"></span></font></div><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3"><span id="lfc"></span><span id="tfc">سرپوش - </span>به گزارش خبرآنلاین، به بهانه افزایش لحظه به لحظه قیمت دلار...!</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">سر هر کوچه و بازار دلار</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">پشت هر بوته و هر خار، دلار</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">دسته دسته به کف دلالان</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">هست هر گوشه بلوار، دلار</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">همگی دادزنان می گویند</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">روی یک ریتم به تکرار، دلار!</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">چاق و فربه شده در این ایام</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">مثل یک بره پروار، دلار</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">قیمتش سر به فلک می ساید</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">چون که نازش شده بسیار، دلار</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">گوئی از بودنِ در محضر ما</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">شده ناراحت و بیزار، دلار</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">دوست دارد بنشیند دائم</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">صدر هر قسمت اخبار، دلار</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">قصد سرگرمی و بازیگوشی</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">یا که دارد سر آزار، دلار؟!</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">با هزاران روش گوناگون</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">می زند تیغ مرا یار، دلار</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">باز با قیمت اقماری خود</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">می زند چشمکِ اخطار، دلار</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">کرده با این نوسان مردم را</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">بار دیگر چه گرفتار، دلار</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">لحظه در لحظه گران می شود و</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">دارد این مرتبه اصرار، دلار</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">تا که ما را ننشاند در خاک</font></p><font size="3"> </font><p align="center"><font size="3">نکشد دست از این کار، دالار</font></p> text/html 2018-04-08T15:17:30+01:00 oscar81.mihanblog.com امیرمهدی غلامی دانلود آهنگ پیشم بخند ماکان بند http://oscar81.mihanblog.com/post/1486 <div class="post-content"><h2 style="text-align: center;"><font size="2">ماکان بند پیشم بخند</font></h2><p align="center"><img class="irc_mi" src="http://www.dl.poptaraneh.ir/1396/bahman/pic/photo_2018-02-19_20-42-03.jpg" alt="Image result for ‫پیشم بخند ماکان‬‎" style="margin-top: 0px;" height="353" width="353"></p><h3 style="text-align: center;">متن آهنگ پیشم بخند ماکان بند</h3><p style="text-align: center;">دستاتو میزاری رو قلبم و میفهمم باتو</p><p style="text-align: center;">همین آرام شو نمیگیره جاتو</p><p style="text-align: center;">توی این زندگی نمیخوام جز چشاتو</p><p style="text-align: center;">حال من و همیشه می فهمی و از خودم من بهتر می دونی تو</p><p style="text-align: center;">پیشم بخند که تو آرومم می کنی</p><p style="text-align: center;">خشکی بشم تو بارونم می کنی</p><p><span id="more-2895"></span></p><p style="text-align: center;">حالا حال من بهتره با تو زندگیم عالیه که بگذره با تو</p><p style="text-align: center;">عشق تو شده دلیل غرورم لحظه ای نبوده که عاشق تو نبودم</p><p style="text-align: center;">بستم کنارت چشم رو همه دنیا وقتی دارمت مهم نیست همه دنیا</p><p style="text-align: center;">بی حواس میشم با یه نگاهت قلبم با همه ی وجودش میخوادت</p><p style="text-align: center;"><a href="http://sv.blogmusic.ir/ahangd0ni/Macan-Band-Pisham-Bekhand-blogmusic.ir-128.mp3" class="medium square otw-button" target="_blank">DOWNLOAD MP3 128</a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://sv.blogmusic.ir/ahangd0ni/Macan-Band-Pisham-Bekhand-blogmusic.ir-320.mp3" class="medium square otw-button" target="_blank">DOWNLOAD MP3 320</a></p></div> text/html 2018-04-08T15:13:45+01:00 oscar81.mihanblog.com امیرمهدی غلامی دانلود آهنگ جدید بهزاد لیتو به نام همینطوری http://oscar81.mihanblog.com/post/1485 <font size="3"></font><div align="center"><font size="3"><img class="alignnone" src="http://dl.bia2radio.ir/1396/Mohamad/Bahman/23/Behzad%20Leito%20-%20Hamintori%20(Ft%20Anita)/Behzad%20Leito%20-%20Hamintori%20%28Ft%20Anita%29.jpg" alt="دانلود آهنگ جدید بهزاد لیتو به نام همینطوری" height="500" width="500"></font></div><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><span id="more-5908"></span></font></p><div align="center"><font size="3">قطعه زیبای همینطوری با صدای بهزاد لیتو به صورت اختصاصی از Bia2Radio </font></div><p style="text-align: center;"><font size="3">هم اکنون میتوانید آهنگ جدید و بسیار زیبای بهزاد لیتو را به نام همینطوری از Bia2Radio دانلود کنید و از گوش دادن آن لذت ببرید.</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">آهنگ همینطوری با صدای بهزاد لیتو برای اولین بار از Bia2Radio بشنوید.</font></p><p style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></p><p style="text-align: center;"><br><font size="3"><a title="دانلود آهنگ با کیفیت 320" href="http://dl.bia2radio.ir/1396/Mohamad/Bahman/23/Behzad%20Leito%20-%20Hamintori%20(Ft%20Anita)/Behzad%20Leito%20-%20Hamintori%20%28Ft%20Anita%29.mp3">دانلود آهنگ با کیفیت 320</a>&nbsp;</font></p><font size="3"> </font> text/html 2018-04-05T07:44:03+01:00 oscar81.mihanblog.com امیرمهدی غلامی نمای ساختمان سنگ، 120 نمونه ساختمان مسکونی ویلایی اداری http://oscar81.mihanblog.com/post/1484 <p dir="rtl" style="text-align: center;"> <img alt="نمای ساختمان سنگی،نمای ساختمان مسکونی" src="http://archline.ir/file/2015/09/dsc03299.jpg" style="width: 680px; height: 510px;" title="نمای ساختمان سنگی،نمای ساختمان مسکونی"> </p> <p dir="rtl"> <font size="3">در این بخش، برای همراهان خط معمار مجموعه ی 100 نمای سنگی ساختمان را آماده نموده ایم. <span class="st"><span dir="rtl">نماها شامل انواع&nbsp;<a href="http://archline.ir/category/معماری/طراحی-نما/" title=" نماهای ساختمانی ویلایی"><strong> <em>نماهای ساختمانی</em> ویلایی</strong></a> ، آپارتمانی مسکونی، یک طبقه و دو طبقه –<wbr>مسکونی تجاری و به صورت <em>نمای</em> رومی ، کلاسیک ، <em>سنگی</em> ، آجرنما، سنگ آجر و … می باشند. در این نماها از انواع سنگ های نما مانند سنگ تراورتن استفاده شده است. همانظور که می دانید </span></span> <strong class="NotBold">سنگ تراورتن</strong> به دلیل داشتن مقاومت قابل قبول، برش پذیری و صیقل پذیری ایده آل، زیبایی ظاهر، وجود تخلخل جهت چسبیدن کامل و یکپارچه شدن با ملات، از جمله پر مصرف ترین و ایده آل ترین <strong class="NotBold">سنگ های ساختمانی</strong> از جمله <a href="http://archline.ir/category/معماری/طراحی-نما/" title="نمای مدرن"><em><strong>نمای مدرن</strong></em></a> و کلاسیک و محوطه سازی به شمار می رود و انواع مختلف تراورتن ها بر حسب رنگ تقسیم بندی می گردند. نظیر تراورتن قرمز، تراورتن لیمویی، تراورتن گردویی، تراورتن سفید ، تراورتن کرم، تراورتن شکلاتی و همچنین دسته بندی بر اساس موج: تراورتن صاف،تراورتن ساده،تراورتن موج دار </font></p><font size="3"> </font><p dir="rtl"><font size="3"> امیدواریم از این مجموعه لذت ببرید. </font></p> <p dir="rtl"> <a href="http://archline.ir/file/2015/09/Classic015.jpg"><img alt="نمای ساختمان سنگی،نمای ساختمان مسکونی" class="aligncenter size-full wp-image-15203" src="http://archline.ir/file/2015/09/Classic015.jpg" style="width: 680px; height: 962px;" title="نمای ساختمان سنگی،نمای ساختمان مسکونی"></a> <a href="http://archline.ir/file/2015/09/1-12-1.jpg"><img alt="نمای ساختمان سنگی،نمای ساختمان مسکونی" class="aligncenter size-full wp-image-15202" src="http://archline.ir/file/2015/09/1-12-1.jpg" style="width: 680px; height: 907px;" title="نمای ساختمان سنگی،نمای ساختمان مسکونی"></a> <a href="http://archline.ir/file/2015/09/Nama-archline-ir-351.jpg"><img alt="نمای ساختمان سنگی،نمای ساختمان مسکونی" class="aligncenter size-full wp-image-15201" src="http://archline.ir/file/2015/09/Nama-archline-ir-351.jpg" style="width: 680px; height: 680px;" title="نمای ساختمان سنگی،نمای ساختمان مسکونی"></a> <a href="http://archline.ir/file/2015/09/111-Copy.jpg"><img alt="نمای ساختمان سنگی،نمای ساختمان مسکونی" class="aligncenter size-full wp-image-15205" src="http://archline.ir/file/2015/09/111-Copy.jpg" style="width: 680px; height: 510px;" title="نمای ساختمان سنگی،نمای ساختمان مسکونی"></a> <a href="http://archline.ir/file/2015/09/Roman-building-façade-design-10.jpg"><img alt="نمای ساختمان سنگی،نمای ساختمان مسکونی" class="aligncenter size-full wp-image-15206" src="http://archline.ir/file/2015/09/Roman-building-façade-design-10.jpg" style="width: 680px; height: 820px;" title="نمای ساختمان سنگی،نمای ساختمان مسکونی"></a> <a href="http://archline.ir/file/2015/09/67618719878096012141.jpg"><img alt="نمای ساختمان سنگی،نمای ساختمان مسکونی" class="aligncenter size-full wp-image-15204" src="http://archline.ir/file/2015/09/67618719878096012141.jpg" style="width: 680px; height: 907px;" title="نمای ساختمان سنگی،نمای ساختمان مسکونی"></a> <a href="http://archline.ir/file/2015/09/kn23_alimohammadi_2.jpg"><img alt="نمای ساختمان سنگی،نمای ساختمان مسکونی" class="aligncenter size-full wp-image-15207" src="http://archline.ir/file/2015/09/kn23_alimohammadi_2.jpg" style="width: 680px; height: 607px;" title="نمای ساختمان سنگی،نمای ساختمان مسکونی"></a> <a href="http://archline.ir/file/2015/09/Roman-building-facade-design-khanetarh.jpg"><img alt="نمای ساختمان سنگی،نمای ساختمان مسکونی" class="aligncenter size-full wp-image-15208" src="http://archline.ir/file/2015/09/Roman-building-facade-design-khanetarh.jpg" style="width: 680px; height: 680px;" title="نمای ساختمان سنگی،نمای ساختمان مسکونی"></a> <a href="http://archline.ir/file/2015/09/0018.jpg"><br></a></p><p dir="rtl"><a href="http://archline.ir/file/2015/09/0018.jpg"><img alt="نمای ساختمان سنگی،نمای ساختمان مسکونی" class="aligncenter size-full wp-image-15209" src="http://archline.ir/file/2015/09/0018.jpg" style="width: 676px; height: 800px;" title="نمای ساختمان سنگی،نمای ساختمان مسکونی"></a> <br></p><p dir="rtl"><br></p><p dir="rtl"><br></p><p dir="rtl"><br></p><p dir="rtl"><b><font size="3">بقیه در ادامه مطلب...</font></b><br> </p> text/html 2018-04-05T07:37:21+01:00 oscar81.mihanblog.com امیرمهدی غلامی گفت‌وگوی جالب با سرکرده داعش: نمی‌دانستم دیالوگ چطوری ایرانی مانند بمب می‌ترکاند http://oscar81.mihanblog.com/post/1483 <br><h2>گفتگو با جوزف سلامه: نمی دانستم جمله چطوری ایرانی مانند بمب خواهد بود</h2><p>این روزها با اکران فیلم «به وقت شام» تقریباً همه مردم با تصویر یک داعشی با ریش‌های نارنجی و بلند و دیالوگ «چطوری ایرانی» آشنا هستند و افرادی که پای تماشای این فیلم نشسته‌اند از شخصیت این نقش اطلاع دارند که آن کسی نیست جز «ابو عمر شیشانی» که یکی از سرکرده‌های داعش بوده و در سال 2016 در سوریه به هلاکت رسیده است. حال تصاویر این بازیگر به عنوان یک داعشی با عناوین مختلف از قبیل اینکه «اگر مدافعان حرم نبودند، این تصویر و امثال آن را باید پشت آیفون‌های منازل می‌دیدیم»، در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شود.<br><br>طبق هماهنگی‌هایی که با «جوزف سلامه» بازیگر نقش «ابوعمر شیشانی» صورت گرفت، گفت‌وگویی با این بازیگر انجام شده است که در این مطلب آن را مشاهده می کنید:</p><h3>سلام آقای جوزف سلامه، حالتان خوب است؟‌ از دیدن شما خوشحالیم</h3><p>سلام ممنونم، من هم همینطور.</p><h3>اگر در تلفظ نام شما اشتباه کردیم لطفاً آن را بگویید چون ما تلفظ دقیق اسم شما را نمی‌دانیم</h3><p>درست تلفظ کردید؛ صددرصد درست است.</p><h3>در ابتدا خوشحال می‌شویم یک بیوگرافی کوتاه از خودتان بگویید (یک بیوگرافی خیلی کوتاه لطفاً)؟</h3><p>من جوزف سلامه، اهل لبنان و بازیگر تئاتر هستم، همیشه تئاتر انجام می‌دهم و البته بعضی وقت‌ها فیلم نیز کار می‌کنم. من فرصت این را داشتم که در یک قسمت از فیلم ایران به نام «به وقت شام» را به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا بازی کنم، البته این یک تجربه بسیار شگفت‌انگیزی برای من بود و حس می‌کنم نتیجه خیلی خوبی نیز داشته است.</p><h3>شما چند سال دارید؟</h3><p>من 33 سال دارم.</p><p style="text-align: center;"><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="http://seemorgh.com/culture/398079-گفت‌وگوی-جالب-با-سرکرده-داعش-دیالوگ-چطوری-ایرانی/"><img title="جوزف سلامه بازیگر به وقت شام" alt="جوزف سلامه بازیگر به وقت شام" src="http://seemorgh.com/images/content/2018/04/jozef-salameh1_copy.jpg"></a></p><p style="text-align: center;"><strong>جوزف سلامه بازیگر به وقت شام</strong></p><h3>لطفا چند کلمه‌ای در مورد حرفه خود یعنی تئاتر صحبت کنید؟</h3><p>من کارهای زیادی در تئاتر انجام دادم، به طوری که 6 ماه از سال را با 6 نمایش در طول 6 روز به صورت فول‌تایم اجرا می‌کنم و می‌توان گفت تمام زندگی‌ام صرف تئاتر شده است.</p><h3>وضعیت تاهل؟ مجرد هستید یا متاهل؟</h3><p>من متأهل هستم؛ یعنی دو ماه قبل از شروع «به وقت شام» ازدواج کردم و در ماه عسل بودم که بلافاصله برگشتم و در فیلم «به وقت شام» ایران شرکت کرد‌م.</p><h3>تبریک می‌گوییم, به همسرتان از طرف ما سلام برسانید</h3><p>ممنونم حتماً.</p><h3>لطفاً بگویید از چه زمانی شروع به بازیگری کردید؟‌</h3><p>تقریباً عمر بازیگری من از زمان دانشگاه شروع شد. من در سال 2003 به دانشگاه رفتم و از همان زمان نیز شروع به بازیگری کردم.</p><h3>سؤال بعدی این است که شما چگونه به فیلم «به وقت شام» دعوت شدید؟ منظور اینکه چگونه وارد تیم ابراهیم حاتمی‌کیا شده و در این تیم نقش گرفتید؟</h3><p>یک بازیگردان به اسم «امیر شهاب» در لبنان بود که من را به ایران آورد، البته دوست آقای حاتمی‌کیا نیز است و بعد از ارزیابی‌ها برای نقش انتخاب شدم، به‌ طوری که حدس می‌زنم آقای حاتمی‌کیا به خاطر نحوه نگاهم من را برای فیلم به «وقت شام» انتخاب کرد‌ و در کل آقای «امیر شهاب» بود که من را با آقای حاتمی‌کیا آشنا و به او معرفی کرد.</p><h3>نظر شما در مورد فیلمنامه چیست؟ یعنی وقتی فیلمنامه را خواندید چه حسی داشتید؟‌</h3><p>وقتی فیلمنامه را خواندم بسیار شوکه شده بودم، چراکه خیلی تأثیرات خاصی داشت. از نظر من شبیه فیلم‌های هالیوود بود و در حقیقت از فیلمنامه ترسیدم، چراکه من تا آن روز کارهای بزرگی در سینما انجام نداده بودم. وقتی به ایران آمدم تا وارد تیم بازی فیلم «به وقت شام شوم»، صحنه‌هایی را از نزدیک دیدم که بسیار عجیب و البته عالی بود و این شد که من نقش یک فردی را بازی کردم که در واقعیت یک شخص شیطانی بود و باید کاری می‌کردم تا همه مردم از آن فرد نفرت داشته باشند، یعنی باید به گونه‌ای بازی می‌کردم تا حس نفرت را به مخاطب بدهم.</p><h3>نظر شما در مورد «ابو عمر شیشانی» چه بود؟</h3><p>تحقیقات زیادی در مورد او انجام دادم، چراکه من باید نقش او را بازی می‌کردم.</p><h3>مطالعه و تحقیقات شما در مورد «ابو عمر شیشانی» یکی از سؤالات دیگر ما بود</h3><p>خیلی خوبه. می‌توان گفت من باید نقش یک فرد را بازی می‌کردم که در حال یا در گذشته نزدیک زندگی می‌کرد و باید برای هرچه بهتر ایفای نقش این شخصیت در مورد آن فرد اطلاعات عمیقی به دست می‌آوردم به‌ طوری که حتی «چگونه راه رفتن»، «نفس کشیدن»، «چگونه نگاه کردن» و همه چیز درباره آن را باید می‌دانستم. از این‌ رو من سعی کردم با قبول این نقش وارد آن نقش شده و آن را کمی دوست داشته باشم. معتقدم حتی باید نحوه فکر کردن را نیز در نقش همانند آن فرد ایفا کرد، چراکه اگر مانند او فکر نمی‌کردم، نوع نگاهم نیز عوض می‌شد و به مخاطب حس خوبی نمی‌داد و با اینکه می‌خواستم نقش یک فرد شیطانی را بازی کنم، اما با همان تفکر و شناخت رفتاری شخص وارد شدم و می‌دانید این یک کار بزرگی است که انجام شد.</p><h3>نقشی را که شما در «به وقت شام» بازی کردید، نقش یک داعشی واقعی بود! چرا این نقش را قبول کردید؟</h3><p>این یک نقش خیلی خوبی بود، چراکه باید کل زمان با اسب، شمشیر و آن نوع گریم بازی می‌کردم و این یک چالش برایم محسوب می‌شد و به نظر من باید یک بازیگر حتماً و همیشه خودش را در یک چالش قرار دهد و به خاطر همین من نیز این کار را انجام دادم.</p><p style="text-align: center;"><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="http://seemorgh.com/culture/398079-گفت‌وگوی-جالب-با-سرکرده-داعش-دیالوگ-چطوری-ایرانی/"><img title="جوزف سلامه در فیلم به وقت شام" alt="جوزف سلامه در فیلم به وقت شام" src="http://seemorgh.com/images/content/2018/04/jozef-salameh2.jpg"></a></p><p style="text-align: center;"><strong>جوزف سلامه در فیلم به وقت شام</strong></p><h3>&nbsp;آیا قبلاً در مورد آقای حاتمی‌کیا و کارهای او چیزهایی شنیده بودید؟</h3><p>بله، من در مورد آقای حاتمی‌کیا تحقیق کردم و می‌دانم او یک نابغه در سینماست، حتی قبل از اینکه به ایران بیایم تمام کارهای او از جمله «بادیگارد» و «چ» را تماشا کردم و این کار بسیار تأثیر روی من داشت، چراکه متوجه شدم آقای حاتمی‌کیا اکثراً در مورد جامعه حرف می‌زند و در مورد مشکلات جامعه و اینکه مردم جامعه آسیب می‌بینند، فیلم می‌سازد.</p><h3>به نظر شما حاتمی‌کیا کارگردان خوبی است؟</h3><p>او بسیار عالی است.</p><h3>همانطور که می‌دانید فیلم «به وقت شام» در <a class="word2link-link wiki-links" target="_blank" href="http://seemorgh.com/tags/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1/" title="">جشنواره فیلم فجر</a> به عنوان بهترین فیلم انتخاب شده است؛ نظر شما در مورد این فیلم بعد از اکران چیست؟</h3><p>شاید اگر چیزی را که می‌خواهم بگویم، شما بشنوید شوکه شوید، چرا که من هنوز فیلم را ندیدم، اما همیشه از کامنت‌ها و متن‌هایی که می‌نویسند، <strong>متوجه بازتاب خوب این فیلم شدم، اما متأسفانه اکثر کامنت‌ها به زبان فارسی است که من متوجه آن نمی‌شوم.</strong></p><h3>شما می‌توانید آنها را برای ما ارسال کنید تا ما آنها را برای شما ترجمه کنیم؟</h3><p>خیلی ممنونم، من دوستان زیادی در ایران دارم، البته دوستان زیادی از داخل تیم «به وقت شام» نیز دارم که در زمان ملاقات آنها عربی را کامل بلد بودند و برای من کامنت‌های فارسی را ترجمه می‌کنند و الان نیز آنها ترجمه کرده و می‌گویند مردم چه نظراتی دارند. همانطور که می‌دانید و خودم نیز دیدم <strong>خیلی از عکس‌‌های من با دیالوگ «چطوری ایرانی» در فضای مجازی پخش شده است.</strong></p><h3>&nbsp;بله دقیقا آن یک دیالوگ معروف شده است</h3><p>من عکس لحظه‌ای که دیالوگ «چطوری ایرانی» را می‌گویم را در همه جای فضای مجازی می‌بینم، همه جا با تصویر «چطوری ایرانی» و با موضوعات مختلف پخش شده است و من نمی‌دانم این خوب است یا بد؟</p><h3>بله قطعاً خیلی خوب است, آیا از نقش خودتان در فیلم «به وقت شام» راضی هستید؟</h3><p>منظورتان این است که نقش خود را ترک می‌کردم؟ نه به هیچ وجه.</p><h3>منظور ما این است خودتان از نقش خودتان راضی هستید؟</h3><p>من حدس می‌زنم نقش خود را آن‌طور که لازم بود ایفا کرده و انجام دادم، چراکه باید کاری می‌کردم که مردم از من متنفر می‌شدند.</p><h3>بله شما این نفرت را به مخاطب انتقال دادید</h3><p>بله،بله، نقش من در فیلم به گونه‌ای بود که همه باید از من متنفر می‌شدند و حدس می‌زنم همین کار را توانستم انجام دهم.</p><h3>آیا شما به خاطر این نقش تمرین‌های اسب سواری و یا شمشیربازی داشتید؟ چراکه شما در این نقش توانستید ترس را بسیار خاص به مخاطب خود انتقال دهید</h3><p>بله، می‌توان گفت من یک آموزش حرفه‌ای یک هفته‌ای با اسب داشتم، به‌ طوری که اسم اسب من «شفق» نام داشت و من یک هفته و هر روز هشت ساعت با «شفق» تمرین کردم‌ و البته من قبلاً در مورد شمشیرزنی نیز آموزش دیده بودم.<strong> آن چیزی که در این نقش برایم سخت بود، این است که همزمان هم باید اسب‌سواری می‌کردم و هم در اثر باد حرکت کرده و خود را کنترل می‌کردم و با یک شمشیر و مدام روی اسب و یک گریم سخت در گرمای فصل تابستان نقش یک منفور را بازی می‌کردم.</strong></p><p style="text-align: center;"><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="http://seemorgh.com/culture/398079-گفت‌وگوی-جالب-با-سرکرده-داعش-دیالوگ-چطوری-ایرانی/"><img title="جوزف سلامه در نقش داعشی در فیلم به وقت شام" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="جوزف سلامه در نقش داعشی در فیلم به وقت شام" src="http://seemorgh.com/images/content/2018/04/jozef-salameh3_copy.jpg"></a><strong></strong></p><p style="text-align: center;"><strong>جوزف سلامه در نقش داعشی در فیلم به وقت شام</strong></p><h3>حالا در مورد گریم شما حرف بزنیم، شما یک گریم خاصی داشتید، به طوری که این گریم یک فرد خطرناک و متمایز از دیگران را القا می‌کرد! به طور مثال شما ریش نارنجی رنگ داشتید، چند ساعت برای گریم شما وقت صرف می‌شد؟</h3><p><strong>تقریباً من هر روز دو ساعت زیر گریم بودم و از همین جا از تمام گریمورهای فیلم «به وقت شام» تشکر می‌کنم، چراکه آنها کار بسیار خوبی انجام دادند، در حالی که من اصلاً در آن دوران ریش نداشتم</strong> و آنها هر روز مجبور بودند یک ریش بسیار بلند و خاص را روی صورت من به اجرا در بیاورند، البته کار گریم آن وقت سخت بود چراکه تابستان بود و تحمل گریم در آن وقت زمانی بسیار سخت بود.</p><h3>با توجه به اینکه دیالوگ «چطوری ایرانی» شما در فیلم «به وقت شام» بسیار معروف شده است و حتی می‌توان گفت فیلم «به وقت شام» با این دیالوگ بسیار معروف‌تر شده است. آیا شما می‌توانید این دیالوگ را با همان حس و حال دوباره برای مخاطبان تکرار کنید؟</h3><p>‌(تکرار دیالوگ چطوری ایرانی)<br>در ادامه ویدئو قسمت هایی از فیلم به وقت شام با دیالوگ چطوری ایرانی را مشاهده می نماییئ:<br><br></p><h3>آیا معنی این دیالوگ را هم می‌دانید؟</h3><p>بله معنی را می‌دانستم، البته هر جمله‌ای را در اختیار من می‌گذاشتند یک مترجم نیز داشتم، چراکه باید به من می‌گفتند که من چه چیزی را می‌گویم تا مطابق آن گفته حالت چهره‌ام را نیز تغییر دهم. <strong>معنی دیالوگ «چطوری ایرانی» را می‌دانستم، اما نمی‌دانستم این جمله مانند «بمب» خواهد بود.</strong></p><h3>آیا تا به حال به ایران آمده‌اید و یا دوست دارید که به ایران بیاید؟</h3><p>من واقعاً می‌خواهم همین الان به ایران بیایم، چراکه مردم ایران در اینستاگرام من را فالو می‌کنند و برای من نوشته می‌فرستند و من می‌خواهم این مردم را ببینم؛ مردمی که کارم را دوست دارند و من واقعاً می‌خواهم کار دیگری را نیز در ایران داشته باشم و هیچ مشکلی با این موضوع ندارم. البته می‌خواهم در ایران کنار این مردم خوب، فیلم «به وقت شام» را ببینم. امیدوارم در روزهای نزدیک به ایران بیایم و دوست دارم با مردم در تماس و ارتباط باشم، دوست دارم از نزدیک نحوه کار و ساخت فیلم ایرانی را ببینم‌ و فیلم «به وقت شام» را در ایران به تماشا بنشینم. من به غرور مردم ایران و علاقه‌ای که به سینما دارند، علاقه‌مند هستم.</p><h3>مردم ایران نیز واقعاً شما را دوست دارند، پس اگر بخواهید به این علاقه در اینجا پاسخ دهید به مردم ایران چه می‌گوید؟ حتماً «چطوری ایرانی» را خواهید گفت؟</h3><p><strong>نه، «چطوری ایرانی» جمله من است و من هم واقعاً آن را دوست دارم، اما به مردم ایران می‌گویم که آنها را دوست دارم و به زودی امیدوارم در ایران بین مردم باشم و از نزدیک آنها را ببینم.</strong></p><h3>ان‌شاء الله، ‌حالا در مورد داعش حرف بزنیم، آیا اطلاعاتی در مورد این گروهک تروریستی دارید؟</h3><p>‌من افراد داعشی را ندیدم و فقط از طریق تلویزیون، اینترنت، روزنامه و یا شنیدن حرف‌های مردمی که جنایت داعشی‌ها را دیده‌اند، متوجه داعش شدم، به‌ طوری که وقتی پای صحبت‌های قربانیان جنایات داعش نشسته‌ام، به این نتیجه رسیدم که این مردم که خود را داعش می‌نامند، شیطان هستند و هیچ‌کسی نمی‌تواند کارهای آنها را درک کند. متأسفانه تا وقتی که داعش بود مردم واقعاً رنج می‌کشیدند؛ به خاطر همین است که فیلم آقای حاتمی‌کیا در زمان مناسبی ساخته شد.</p><h3>حالا می‌خواهیم نحوه سؤالات را عوض کنیم، به طوری که همکارم یک کلمه خواهد گفت و شما یک کلمه در مورد آن بگویید</h3><p>باشه.</p><h3>داعش</h3><p>امیدوارم به همین زودی به طور کامل از صحنه روزگار محو شوند.</p><h3>حاتمی‌کیا</h3><p>یک استاد فوق‌العاده‌ و در حقیقت می‌توان گفت یک هنرمند و یک انسان فوق‌العاده و عالی هستند.</p><h3>جوزف سلامه</h3><p>‌من کارم را دوست دارم و علاقه خاصی به آن دارم، چراکه برای من یک حس خوشایند دارد وقتی که تمام مردم به خاطر این نقش من را دوست داشتند، این خیلی بزرگ است‌، به طوری که قلب من از این موضوع خشنود است، چراکه من با اینکه نقش یک فرد منفی و شیطانی را بازی کردم، اما مردم ایران به من محبت و علاقه پیدا کرده‌اند.</p><h3>فیلم به وقت شام</h3><p>تاریخ در مورد این فیلم صحبت خواهد کرد، چراکه کل تیم خیلی سرسختانه کار کردند و آن چیزی که ما نگاه می‌کنیم نتایج علاقه، شور و سخت‌کوشی یک تیم بزرگ است.</p><h3>سینمای لبنان</h3><p>امیدوارم در آینده فیلمی مانند «به وقت شام» در سینمای لبنان نیز ساخته شود.</p><h3>سینمای ایران</h3><p>سینمای ایران برای من شگفت‌انگیز است، چراکه جمعیت این کشور زیاد بوده و کارگردان‌ها و تهیه‌کنندگان زیادی نیز در این کشور حضور دارند که بخشی از جامعه هستند و کارهای بزرگی انجام می‌دهند.</p><h3>سید حسن نصرالله</h3><p>من حدس می‌زنم همه این شخص را دوست دارند، چراکه فردی قوی بوده و هر چیزی را که گفته انجام می‌دهد و برای همه احترام قائل است و هیچ‌وقت قبول نمی‌کند افرادی را پای کار بیاورد که باعث به خطراندازی کشور شود! در نتیجه این مرد کسی است که همیشه با مردم بوده و با عدالت در روی کره زمین پیش می‌رود.</p><h3>ابوعمر شیشانی</h3><p>من آرزو دارم زمین از شر چنین افرادی پاک شود، البته خداوند بهتر می‌داند که او و امثال او چه کارهایی کرده‌اند، از این‌ رو لازم نیست در مورد آن در این مصاحبه بیشتر صحبت کنیم.</p><h3>سردار قاسم سلیمانی</h3><p>او یک قهرمان بوده و به حق یک ژنرال و قهرمان ایرانی است و همه او را می‌شناسند که چقدر باهوش است و من حدس می‌زنم همه به او علاقه‌مند بوده و او را دوست دارند.</p><h3>از تمام جواب‌های خوب و کامل شما متشکریم؛ ‌ آیا سؤال و موضوعی مانده که ما فراموش کرده و از شما نپرسیدیم و شما دوست دارید که آن را بگویید؟ البته من یک سؤال را فراموش کردم و می‌خواهم بپرسم شما به چند زبان مسلط هستید؟‌</h3><p>به زبان‌های عربی، فرانسه و انگلیسی می‌توانم صحبت کنم و همانطور که می‌بینید به خاطر فیلم‌ها کمی فارسی و کمی روسی نیز بلد هستم که البته من فقط جمله‌ها را حفظ می‌کردم و می‌دانستم که معنی آنها چیست، اما واقعاً نمی‌توانم صحبت کنم.</p><h3>بله ما می‌دانستیم که شما فرانسوی بلد هستید, آیا موضوعی مانده که بخواهید بگویید؟</h3><p>من در مورد این مصاحبه از شما تشکر می‌کنم، چراکه این مصاحبه برای اولین بار است که از طریق خبرنگاران ایرانی با من انجام می‌گیرد، من از مردم ایران ممنون هستم که از کار من خوششان آمده، همچنین از مردم ایران ممنونم که نقشم را پذیرفتند، امیدوارم به همین زودی آنها را ببینم و شاهد کارهای مشترک دیگری نیز باشیم.</p><h3>از شما ممنون هستیم که وقت خود را صرف جواب دادن به سؤال‌های ما کردید, امیدواریم شما را در کشور ایران و فیلم‌های دیگر ببینیم</h3><p>خیلی ممنون هستم و واقعاً می‌خواهم که به ایران بیایم و اگر روزی به ایران آمدم دوست دارم دوباره مصاحبه‌ای را با شما داشته باشم.</p><h3>روز خوبی داشته باشید،خیلی ممنونم، خداحافظ ، فی‌امان‌الله</h3><p>به فارسی: ‌«خیلی خوب است اینترویو»</p><h3>ممنون هستیم شما بسیار خوب می‌توانید فارسی صحبت کنید</h3>بنده فقط یک مقدار می‌توانم صحبت کنم.<br> text/html 2018-04-05T07:34:37+01:00 oscar81.mihanblog.com امیرمهدی غلامی چهره واقعی پناه باقریان بازیگر نقش مبینا در سریال پایتخت! عکس http://oscar81.mihanblog.com/post/1482 <h2>پناه باقریان بازیگر سریال پایتخت</h2><p>پناه باقریان بازیگر جوانی است که در سریال پایتخت 5 در نقش مبینا ( دوست بهتاش ) حضور دارد.</p><p>پناه باقریان مجرد بوده و هنوز ازدواج نکرده است و پایتخت 5 اولین کار حرفه‌ای بود محسوب می‌شود و این شانس را پیدا کرده که در کنار بزرگان تلویزیون حضور پیدا کرده و تجربه بسیار مهمی را در این زمینه کسب نماید.</p><p style="text-align: center;"><br><strong>پناه باقریان بازیگر سریال پایتخت</strong></p><p><img src="http://seemorgh.com/images/content/2018/03/bagherian_1.jpg" alt="پناه باقریان بازیگر سریال پایتخت" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="پناه باقریان بازیگر سریال پایتخت"></p><br> text/html 2018-04-05T07:30:44+01:00 oscar81.mihanblog.com امیرمهدی غلامی چهره واقعی نیلوفر رجایی فر بازیگر نقش زن داعشی در پایتخت! عکس http://oscar81.mihanblog.com/post/1481 <br><h2 align="center">عکس نیلوفر رجایی فر</h2><br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://seemorgh.com/images/content/2018/04/niloofar_rajaeifar_12.jpg" alt="چهره نیلوفر رجایی فر" title="چهره نیلوفر رجایی فر"></div><div style="text-align: center;"><br><strong></strong></div><div style="text-align: center;"><strong><br></strong></div><div style="text-align: center;"><strong><br></strong></div><div><img src="http://seemorgh.com/images/content/2018/04/niloofar_rajaeifar_13.jpg" alt="نیلوفر رجایی فر بازیگر سریال پایتخت" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="نیلوفر رجایی فر بازیگر سریال پایتخت"></div><br> text/html 2018-04-05T07:16:49+01:00 oscar81.mihanblog.com امیرمهدی غلامی بیوگرافی نیلوفر رجایی فر بازیگر نقش الیزابت سریال پایتخت http://oscar81.mihanblog.com/post/1480 <p><font size="3">نیلوفر رجایی فر متولد 11 بهمن 1371 در تهران، بازیگر است</font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3">فارغ التحصیل لیسانس رشته فیریک و اختر فیزیک از دانشگاه رویال لندن انگلستان می باشد که این روزها در سریال پایتخت نقش الیزابت را بازی می کند</font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3"><a href="http://photokade.com/wp-content/uploads/niloofarrajaeifar-photokade-2.jpg"><img class="lazy aligncenter wp-image-80436 size-full lazy-loaded" src="http://photokade.com/wp-content/uploads/niloofarrajaeifar-photokade-2.jpg" data-lazy-type="image" data-lazy-src="http://photokade.com/wp-content/uploads/niloofarrajaeifar-photokade-2.jpg" alt="عکس بیوگرافی نیلوفر رجایی فر" data-lazy-srcset="http://photokade.com/wp-content/uploads/niloofarrajaeifar-photokade-2.jpg 600w, http://photokade.com/wp-content/uploads/niloofarrajaeifar-photokade-2-24x30.jpg 24w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" width="600" height="750"></a></font></p><h3 dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></h3><h3 class="caption " dir="rtl" style="text-align: right;"><font size="3"><span style="color: #d43535;">اولین تجربه حرفه ای</span></font></h3><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3">خانوم&nbsp;رجایی فر با طی دوره های بازیگری فعالیت خود را از نمایش تئاتر شروع کرد و توسط تیم <a href="http://photokade.com/عکس-محسن-تنابنده-و-همسرش/" target="_blank" rel="noopener"><strong>محسن تنابنده</strong></a> بخاطر مهارت وی در زبان انگلیسی به گروه بازیگری پایتخت دعوت شد</font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3"><a href="http://photokade.com/wp-content/uploads/niloofarrajaeifar-photokade-3.jpg"><img class="lazy aligncenter wp-image-80437 size-full lazy-loaded" src="http://photokade.com/wp-content/uploads/niloofarrajaeifar-photokade-3.jpg" data-lazy-type="image" data-lazy-src="http://photokade.com/wp-content/uploads/niloofarrajaeifar-photokade-3.jpg" alt="عکس های نیلوفر رجایی فر بازیگر نقش الیزابت سریال پایتخت" data-lazy-srcset="http://photokade.com/wp-content/uploads/niloofarrajaeifar-photokade-3.jpg 640w, http://photokade.com/wp-content/uploads/niloofarrajaeifar-photokade-3-30x30.jpg 30w" data-lazy-sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" width="640" height="640"></a></font></p><h3 dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></h3><h3 class="caption " dir="rtl" style="text-align: right;"><font size="3"><span style="color: #d43535;">نقش دختر داعشی</span></font></h3><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3">در این سریال با نقش الیزابت دختری که قبلا عضو داعش بود و حالا در کنار خانواده نقس سعی در قرار از منطقه تحت اشغال این گروهک را دارد</font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p><h3 class="caption " dir="rtl" style="text-align: right;"><font size="3"><span style="color: #d43535;">زندگی شخصی</span></font></h3><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3">او که در بهمن ماه شمع تولد 25 سالگی خود را فوت کرده است هنوز ازدواج نکرده و مجرد است و سودای بازیگر حرفه ای را در سر دارد</font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;"><font size="3"><span style="color: #d43535;"><strong>عکس های نیلوفر رجایی فر</strong></span></font></p><p><font size="3"><a href="http://photokade.com/wp-content/uploads/niloofarrajaeifar-photokade-4.jpg"><img class="lazy aligncenter wp-image-80438 size-full lazy-loaded" src="http://photokade.com/wp-content/uploads/niloofarrajaeifar-photokade-4.jpg" data-lazy-type="image" data-lazy-src="http://photokade.com/wp-content/uploads/niloofarrajaeifar-photokade-4.jpg" alt="بیوگرافی نیلوفر رجایی فر بازیگر" data-lazy-srcset="http://photokade.com/wp-content/uploads/niloofarrajaeifar-photokade-4.jpg 600w, http://photokade.com/wp-content/uploads/niloofarrajaeifar-photokade-4-30x30.jpg 30w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" width="600" height="600"></a></font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p><h3 class="caption " dir="rtl" style="text-align: right;"><font size="3"><span style="color: #d43535;">آینده کاری</span></font></h3><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3">نیلوفر رجایی فر با توجه به فریم و قاب صورت + استعدادی که در این نقش سخت از خود به نمایش گذاشت مطمئنا می تواند در سینما و تلویزیون ایران حرف های زیادی داشته باشد</font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p><h3><font size="3"><span style="color: #d43535;">داستان سریال پایتخت 5</span></font></h3><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3">ارسطو و نقی برای کسب منفعت مالی با کامیون راهی ترکیه می‌ شوند تا اجناس خارجی به ایران بیاورند و با فروش آن سودی کسب کنند</font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3">آن‌ ها در کشور ترکیه سوار بر بالن می‌ شوند. فردی که مسوول هدایت بالن است سکته می‌ کند و با مرگ او، ارسطو هدایت بالن را به دست می‌ گیرد، بالن این خانواده را به میانه جبهه داعش می‌ برد در این شرایط آن‌ ها برای پنهان شدن از چشم داعش اقدام به پوشیدن لباس‌ های داعش می‌کنند</font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3">در بخش دیگری از داستان، دوباره بالن از مسیر اصلی خود منحرف شده و به سمت یکی از کشورهای اروپایی می‌ رود در این کشور نیز ماجراهایی تازه در انتظار شخصیت‌ های پایتخت است</font></p><font size="3"> </font> text/html 2018-04-04T07:22:08+01:00 oscar81.mihanblog.com امیرمهدی غلامی طرز تهیه دسر خرمالو http://oscar81.mihanblog.com/post/1479 <div class="tcr"><font size="3"><a href="http://namnak.com/#" title="طرز تهیه دسر خرمالو ، آشپزخانه نمناک،دسر، نمناک"></a></font><div style="margin:auto" class="tp"><font size="3"><strong>اگر می خواهید یک دسر بسیار خوش رنگ و لعاب و طعم داری را تهیه نمایید پیشنهاد ما به شما دسر خرمالو می باشد. با ما همراه باشید.</strong></font></div></div><h2><font size="3">مواد لازم برای&nbsp;دسر <strong><a title="خواص فوق العاده خرمالو" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/خواص-خرمالو.p9453">خرمالو</a></strong></font></h2><ul><li><font size="3">شیر / 3 پیمانه</font></li><li><font size="3">شکر / 5 قاشق غذاخوری</font></li><li><font size="3">نشاسته ذرت / 3 قاشق غذاخوری</font></li><li><font size="3">وانیل / 1/4 قاشق <strong><a title="چای سیاه و خواص درمانی بی نظیر آن" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/چای-سیاه-خواص-درمانی.p15277">چای</a></strong>خوری</font></li><li><font size="3"><strong><a title="خواص بی نظیر خرما" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/خواص-بی-نظیر-خرما.p2725">خرما</a></strong>لو / &nbsp;4-5 عدد</font></li><li><font size="3">بیسکوییت پتی پور / نصف بسته</font></li><li><font size="3">پودر <strong><a title="پیشگیری و درمان این بیماری ها با مصرف دارچین" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/پیشگیری-درمان-این-بیماری-ها-با-مصرف-دارچین.p6534">دارچین</a></strong> / 1/2 قاشق <em><em>چای</em></em>خوری ( درصورت تمایل)</font></li></ul><div><font size="3">&nbsp;<a href="http://namnak.com/دسر-خرمالو.p23940"><img src="http://namnak.com/source.gif" alt="دسر خرمالو" usemap="#sourcemap"></a></font></div><div><font size="3"><map name="sourcemap"><area shape="rect" coords="0,0,24,20" alt="دسر خرمالو" href="http://namnak.com/دسر-خرمالو.p23940"></map></font></div><div class="tcr"><font size="3"><a href="http://namnak.com/دسر-خرمالو.p23940" title="دسر خرمالو"><img src="http://files.namnak.com/users/kk/aup/201612/1975_pics/%D8%AF%D8%B3%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%88.jpg" alt="دسر خرمالو " title="دسر خرمالو " width="494" height="370"></a></font></div><div><font size="3">&nbsp;</font></div><h3><font size="3">طرز تهیه&nbsp;<strong><a title="دسر خرمالو" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/دسر-خرمالو.p23940">دسر خرمالو</a></strong></font></h3><div><font size="3">بیسکوییتها را پودر کنید و با <em><em>دارچین</em></em> مخلوط کنید.</font></div><div><font size="3"><em><em><em>خرما</em></em>لو</em>ها را پوست کنده و پوره کنید.</font></div><div><font size="3">شیر، شکر و نشاسته را باهم مخلوط کنید و روی حرارت قرار دهید، مدام هم بزنید تا به غلظت فرنی برسد.</font></div><div><font size="3">وقتی از روی حرارت برداشتید وانیل را اضافه کنید و خوب مخلوط کنید</font></div><div><font size="3">داخل ظرف سروتون به صورت لایه ای از مواد بریزید و به مدت 4-5 ساعت داخل یخچال قرار دهید تا بیسکوییتها نرم شود. سپس نوش جان کنید.<span style="font-size:12.222222328186035px; line-height:20px"><br></span></font></div><div><font size="3"><span style="font-size:12.222222328186035px; line-height:20px">&nbsp;</span></font></div><div class="tcr"><font size="3"><a href="http://namnak.com/دسر-خرمالو.p23940" title="طرز تهیه دسر خرمالو"><img src="http://files.namnak.com/users/kk/aup/201612/1973_pics/%D8%AF%D8%B3%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%88.jpg" alt="دسر خرمالو با خامه " title="طرز تهیه دسر خرمالو " width="600" height="400"></a></font></div><div><font size="3"><span style="font-size:12.222222328186035px; line-height:20px"><br></span></font></div><div><font size="3"><strong>نکات</strong></font></div><div><font size="3">اگه خرمالوتون شیرین نبود و یا اینکه دسر شیرین دوست دارید، به <em>خرمالو</em>ی پوره شده تون عسل و یا پودر قند اضافه کنید.</font></div><p class="tcr"><font size="3"><a href="http://namnak.com/goto_2118.do" target="_blnak"><map id="imap1" name="imap1"><area coords="0,0,120,495" href="https://t.me/cookway_ir" shape="rect" target="_blank" title="دانلود از تلگرام"></map></a></font></p><h2><font size="3">نکات تکمیلی در مورد دسر خرمالو</font></h2><blockquote><p><font size="3">دسر خرمالو جزو <strong>دسرهای مدرن</strong> میباشد <br>زمان آماده سازی مواد اولیه و مایحتاج آن حدودا <strong>15 دقیقه </strong><br> و زمان پخت و انتظار آن در حدود <strong>10 دقیقه </strong>میباشد .<br> دسر خرمالو را می توانید در وعده <strong>میان وعده - دسر - </strong> سرو کنید . <br>توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای <strong>4 نفر </strong> مناسب میباشد . </font></p></blockquote><font size="3"> </font> text/html 2018-04-04T07:20:14+01:00 oscar81.mihanblog.com امیرمهدی غلامی طرز تهیه سیب زمینی تخم مرغِ http://oscar81.mihanblog.com/post/1478 <div class="tcr"><font size="3"><a href="http://namnak.com/#" title="طرز تهیه سیب زمینی تخم مرغِ ، آشپزخانه نمناک،پیش غذا، نمناک"></a></font><div style="margin:auto" class="tp"><font size="3"><strong>سالم ترین غذا کی می توانید آن را در کم ترین زمان ممکن تهیه نمایید و از تخم مرغ منبع پروتئین به عنوان پایه اصلی این غذا استفاده نمایید.</strong></font></div></div><div dir="rtl"><font size="3"> بازدید : 3,521 نفر</font></div><h2><font size="3">&nbsp;مواد لازم برا<strong>ی <a title="با سیب زمینی جوان شوید" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/سیب-زمینی.p12716">سیب زمینی</a></strong> <strong><a title="نکاتی که درباره تخم مرغ باید بدانید" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/نکاتی-درباره-تخم-مرغ.p11885">تخم مرغ</a></strong></font></h2><ul><li><font size="3">500 گرم <em><em>سیب زمینی</em></em>، مکعبی بریده شود</font></li><li><font size="3">2 عدد <strong><a title="آشنایی با خواص متعدد موسیر" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/خواص-متعدد-موسیر.p25797">موسیر</a></strong>، قطعه قطعه شده</font></li><li><font size="3">یک قاشق غذا خوری <strong><a title="روش تشخیص روغن زیتون اصل" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/روغن-زیتون-اصل.p15328">روغن زیتون</a></strong></font></li><li><font size="3">2 قاشق <strong><a title="چای سیاه و خواص درمانی بی نظیر آن" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/چای-سیاه-خواص-درمانی.p15277">چای</a></strong> خوری <strong><a title="خواص پونه" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/خواص-پونه.p11320">پونه</a></strong> کوهی خشک شده یا یک قاشق <em><em>چای</em></em> خوری برگ تازه و خرد شده ی آن</font></li><li><font size="3">200 گرم <em><em>قارچ</em></em> ( <strong><a title="فواید قارچ خوراکی وبهترین روش پخت آن" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/فواید-قارچ-خوراکی-وبهترین-روش-پخت-آن.p32263">قارچ</a></strong> های کوچک )</font></li><li><font size="3">4 عدد <em><em>تخم مرغ</em></em><span style="font-size:12.222222328186035px; line-height:20px"><br></span></font></li></ul><div class="tcr"><font size="3"><a href="http://namnak.com/سیب-زمینی-تخم-مرغِ.p24108" title="سیب زمینی"><img src="http://files.namnak.com/users/kk/aup/201701/227_pics/%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D9%90.jpg" alt="سیب زمینی تخم مرغِ" title="طرز تهیه سیب زمینی تخم مرغِ" width="500" height="454"></a><a href="http://namnak.com/سیب-زمینی-تخم-مرغِ.p24108"><img src="http://namnak.com/source.gif" alt="سیب زمینی تخم مرغِ" usemap="#sourcemap"></a></font></div><div><font size="3"><map name="sourcemap"><area shape="rect" coords="0,0,24,20" alt="سیب زمینی تخم مرغِ" href="http://namnak.com/سیب-زمینی-تخم-مرغِ.p24108"></map></font></div><h3><font size="3">طرز تهیه سیب زمینی تخم مرغ</font></h3><div><font size="3">فر را تا دمای 180 درجه سانتی گراد گرم کنید ( اگر فر فن دارد تا 200 درجه ). سیب زمینی و <em><em>موسیر</em></em> را در ماهی تابه نچسب گود که با روغن چرب شده است قرار دهید. روی آنها <em><em>پونه</em></em> کوهی را بریزید، سپس همه را با هم ترکیب کنید تا مواد آغشته شوند. به مدت 40 تا 45 دقیقه در فر بپزیدشان. بعد از این مدت قارچ ها را اضافه کنید و اجازه دهید 10 دقیقه دیگر نیز به پختن ادامه دهد.</font></div><div><font size="3">در محتویات داخل ماهی تابه چهار شکاف ایجاد کنید و تخم مرغ ها را در این چهار فضا بشکنید. به مدت سه تا چهار دقیقه دیگر ماهی تابه را به داخل فر بازگردانید تا تخم مرغ ها نیز بپزند.</font></div><p class="tcr"><a href="http://namnak.com/goto_2118.do" target="_blnak"><map id="imap1" name="imap1"><area coords="0,0,120,495" href="https://t.me/cookway_ir" shape="rect" target="_blank" title="دانلود از تلگرام"></map></a></p><h2>نکات تکمیلی در مورد سیب زمینی تخم مرغِ</h2><blockquote><p>سیب زمینی تخم مرغِ جزو <strong>غذاهای رژیمی</strong> میباشد <br>زمان آماده سازی مواد اولیه و مایحتاج آن حدودا <strong>15 دقیقه </strong><br> و زمان پخت و انتظار آن در حدود <strong>1 ساعت و 0 دقیقه </strong>میباشد .<br> سیب زمینی تخم مرغِ را می توانید در وعده <strong>میان وعده - شام - پیش غذا - </strong> سرو کنید . <br>همچنین میتوان در ماه رمضان به عنوان <strong>افطار - </strong> میل کرد .<br>توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای <strong>6 نفر </strong> مناسب میباشد . </p></blockquote> text/html 2018-04-04T07:17:34+01:00 oscar81.mihanblog.com امیرمهدی غلامی علت چشم چرانی در مردان و زنان چیست؟ http://oscar81.mihanblog.com/post/1477 <br><p class="tj"><font size="3">بیش از 60 درصد همسران در <em><em>رابطه زناشویی</em></em> خود به طور ناقص ارضا می شوند، اما این کامیابی های ناقص در جامعه و فرهنگ جنسی جامعه چه تاثیری خواهد داشت؟ مردانی که نتوانند از طریق <strong><a title="رفتارهای غلط زن و مرد در روابط زناشویی" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/رفتارهای-غلط-زن-مرد-در-روابط-زناشویی.p1743">رابطه زناشویی</a></strong> خود به ارضاء کامل برسند، مانند گرسنگانی هستند که همه چیز را غذا می بینند، آنان همواره در جستجوی <strong><a title="اضطراب ، لذت جنسی را کاهش می دهد؟" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/اضطرابلذت-جنسی-را-کاهش-می-دهد.p147">لذت جنسی</a></strong> اند و هیچ گاه سیر نمی شوند، طبعا اشخاصی که در <strong><a title="روابط زناشویی" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/رفتارهای-غلط-زن-مرد-در-روابط-زناشویی.p1743">روابط زناشویی</a></strong> به ارضاء کامل جنسی دست می یابند به رابطه زناشویی با همسر خود قانع اند، اما اگر کسی کاملا ارضا نشود به آمیزش با همسر خود قانع نبوده و همواره در پی کشف فردی جذابتر و یا روشی جدید برای ارضای جنسی خویش است.</font></p><p class="tj"><font size="3">به بیان ساده تر ریشه اصلی تنوع طلبی جنسی، انحرافات جنسی و…، نرسیدن به ارضای کامل جنسی و گرسنه ماندن است، تنوع طلبی جنسی ذاتی و برخواسته از طبیعت انسان نیست، بلکه پدیده ای است که هرگاه عشق در <em><em>روابط زناشویی</em></em> جامعه کمرنگ می شود، این نارضایتی ها متولد می شود، بنابراین میزان تنوع طلبی جنسی با میزان عشق در جامعه رابطه عکس دارد، در جامعه ای که عشق معنای خود را از دست بدهد، مردان و زنان در طمع کسب لذت بیشتر و ارضای تنوع طلبی خویش، به دنبال چشم چرانی و تماشای فیلم ها و تصاویر غیر اخلاقی، انحرافات جنسی و… خواهند رفت .</font></p><p class="tcr"><font size="3"><a href="http://namnak.com/چشم-چرانی.p65079" title="چشم چرانی , ناهنجاری , بیماری مزمن , چشم چران , استخر , ویریسم , سایت نمناک , غیر اخلاقی , فرهنگ جنسی , عشق , چشم چرانی در مردان و زنان , "><img src="http://files.namnak.com/users/lm/aup/201802/924_pics/چشم-چرانی.jpg" alt="چشم چرانی" title="چشم چرانی" width="600" height="338"></a></font></p><h3 class="tcr"><font size="3"><span style="color:rgb(255, 102, 0)">علل چشم چرانی در مردان و زنان</span></font></h3><p class="tj"><font size="3">اشتباه است اگر بگوییم که فردی که تنوع طلب نیست با همسر خود ارضاء می شود و فردی که تنوع طلب هست با چند شریک جنسی، صحیح تر آن است که بگوییم، فقط کسانی به معنای واقعی و کامل ارضاء می شوند که تنوع طلب نیستند، تنوع طلبی برخواسته از ارضاء های ناقص جنسی است و شخص تنوع طلب هیچ گاه به طور کامل لذت نمی برد، چنانچه شخص تنوع طلب بتواند چندین بار در رابطه زناشویی با همسر خود ارضای کامل جنسی را تجربه کند، میل به تنوع طلبی در او کمرنگ و به مرور زمان ریشه کن خواهد شد .</font></p><p class="tj"><font size="3">اگر به همسرتان شک داشته و نگرانید از اینکه مبادا با شخص دیگری رابطه داشته باشد، به جای کنترل روابط و رفت و آمدهایش سعی کنید روابط عاطفی میان یکدیگر را قوی و قوی تر کنید، در این صورت می توانید مطمئن باشید که او لحظه ای به شخص دیگری فکر نخواهد کرد.</font></p><p class="tj"><font size="3">حتما دیده اید مردانی را که در مترو، اتوبوس و حتی کوچه و خیابان با معترضانی روبه رو می شوند که شاکی اند از نگاه های ناپاکشان و مطرح کننده یک پرسش تاریخی:مگر خودت خواهر و مادر نداری؟</font></p><h4><font size="3"><span style="color:rgb(255, 102, 0)"><strong>تعارف را کنار بگذارید</strong></span></font></h4><p class="tj"><font size="3">متاسفانه در کشور ما ناهنجاری های اخلاقی که به خط قرمز اجتماع نزدیک است در لفافه ای از تعارف ها و ملاحظات پنهان می شود و حتی گاهی به طور کامل نادیده انگاشته شده و به جای واکاوی دقیق و ارائه راهکارهای علمی و مستند، راه سکوت مصلحت گرایانه و حتی انکار محجوبانه در پیش گرفته می شود. معضلی که در فرهنگ عامیانه به «چشم چرانی» مرسوم است هم از این اصل بری نبوده و نیست. این ضداخلاق اجتماعی آن قدر مذموم و نامقبول در میان عامه مردم است که اکثرا ترجیح می دهند حتی درباره اش کمتر سخن به زبان آورند و از بیخ و بن نادیده بگیرند. نادیده انگاشتن آن البته به معنای فقدانش در جامعه نیست که قضا را ببین، فراوان است شوربختانه و پرشمار مردمانی از نوجوانان و جوانان گرفته تا میانسالان و حتی پیرمردان به آن مبتلا.</font></p><p class="tj"><font size="3">آماری از میزان نفوذ ضداخلاق چشم چرانی در میان اقشار مختلف جامعه خودمان در دست نیست اما یک مطالعه در انگلستان نشان داده مردها به طور میانگین روزانه 43 دقیقه از وقت خود را صرف خیره شدن به جنس مخالف می کنند که این میزان برابر با 259 ساعت یا تقریبا 11 روز در سال است. جمع این زمان در فاصله بین هجده تا پنجاه سالگی یک مرد می شود بیش از 11 ماه و 11 روز یعنی یک مرد انگلیسی در این فاصله، نزدیک یک سال از عمرش را صرف کاری کرده که در فرهنگ ما اسمش «چشم چرانی» است.</font></p><p class="tcr"><font size="3"><a href="http://namnak.com/چشم-چرانی.p65079" title="چشم چرانی , ناهنجاری , بیماری مزمن , چشم چران , استخر , ویریسم , سایت نمناک , غیر اخلاقی , فرهنگ جنسی , عشق , چشم چرانی در مردان و زنان , "><img src="http://files.namnak.com/users/lm/aup/201802/921_pics/چشم-چرانی.jpg" alt="چشم چرانی" title="چشم چرانی" width="600" height="373"></a></font></p><h4 class="tcr"><font size="3"><span style="color:rgb(255, 102, 0)"><strong>چشم چرانی مذموم از همه منظر</strong></span></font></h4><p class="tj"><font size="3">از منظر دین اسلام، نگاه کردن مرد به زن <em><em>نامحرم</em></em> چه با قصد لذت و چه بدون آن حرام است و نگاه کردن به صورت و دست ها، اگر با قصد لذت باشد، حرام است، بلکه احتیاط واجب آن است که بدون قصد لذت هم نگاه نکنند و نیز نگاه کردن زن به بدن مرد <strong><a title="حکم شرعی به نگاه کردن به عکس زن نامحرم چیست؟" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/نگاه-کردن-به-عکس-زن-نامحرم.p18039">نامحرم</a></strong> حرام است.</font></p><p class="tj"><font size="3">خداوند در آیه 30 سوره نور می فرماید:به مؤمنان بگو چشمان خود را فرو بندند و دامن خود را حفظ کنند. این برای آنها پاکیزه تر است و خدا به آنچه می کنند، آگاه است.</font></p><p class="tj"><font size="3">در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) نیز آمده است:درباره رابطه نامشروع برای هر عضوی از آدمی سهمی از زنا است؛ زنای چشم، نگاه کردن، زنای زبان، سخن گفتن و زنای گوش ها، شنیدن حرام است.</font></p><p class="tj"><font size="3">استاد شهید مرتضی مطهری درباره چشم چرانی می گوید:فلسفه چشم چرانی جز این نیست که فرد با تمرکز نگاه، تخیلاتش را به خدمت می گیرد و در دنیای خیالات به هوسرانی می پردازد. بنابراین آنچه نگاه را لذت آفرین می کند، تخیلاتی است که فرد به وسیله نگاه در درون خود می پرورد.</font></p><h4><font size="3"><span style="color:rgb(255, 102, 0)"><strong>چشم چرانی یک اختلال رفتار عادتی</strong></span></font></h4><p class="tj"><font size="3">یک روان شناس، چشم چرانی را یک اختلال رفتار عادتی می داند که بر اثر استمرار و بتدریج در انسان ها و بخصوص آقایان شکل می گیرد.</font></p><div style="text-align:right;border: 1px dashed #828282;padding: 5px;font-weight: bold;background-color: #eee;border-radius: 5px;"><font size="3">همچنین بخوانید : <a style="color:maroon !important" href="http://namnak.com/t371-جالب-و-خواندنی" target="_blank">تمام مطالب جالب و خواندنی از سراسر دنیا</a></font></div><p class="tj"><font size="3">دکتر شکوه نوابی نژاد در گفت وگو با جام جم توضیح می دهد:گاهی ممکن است یک فرد بر اثر عوامل مختلف از جمله نیازهای سنی و رشدی و کنجکاوی و علاقه اش به جنس مخالف بخصوص در سن بلوغ رفتاری را از خود بروز دهد که بعدها به صورت یک عادت مرضی درآید.</font></p><p class="tj"><font size="3">وی چشم چرانی را یک اختلال شناخته شده در میان افراد جامعه ذکر می کند و می گوید:کسی که نگاه های آنچنانی به دیگران را حق خود بداند و اصلا نگران تضییع حقوق دیگران نباشد یک بیمار است که باید هرچه زودتر درمان شود.</font></p><p class="tj"><font size="3">نوابی نژاد با تاکید بر این که از منظر اجتماعی «چشم چرانی» یک پدیده بسیار زشت است، ادامه می دهد:در کشورهای پیشرفته این ناهنجاری را یک اختلال رفتاری شدید می دانند و فاعل آن مورد اعتراض و حتی تعقیب قانونی قرار می گیرد اما متاسفانه در کشور ما بیشتر مردم بی تفاوت از کنار این معضل اجتماعی می گذرند.</font></p><p class="tj"><font size="3">نوابی نژاد درباره عوارض سوء چشم چرانی در جامعه می گوید:فردی که نگاهی آلوده دارد نه تنها برای مخاطب خاص خود که برای کل اجتماع ایجاد ناامنی کرده، آرامش و امنیت را از همه سلب می کند. چشم چران در اصل به حقوق دیگران تجاوز می کند.</font></p><p class="tj"><font size="3">این عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تاکید می کند:هیچ صحنه ای زشت تر و کریه تر از این نیست که مردی با وجود همراه داشتن همسرش نگاه ناپاک خود را بر چهره دیگر زنان بدوزد.</font></p><p class="tj"><font size="3">وی به زنانی که چنین ناهنجاری را در شوهران خود می بینند توصیه می کند که آنها را تشویق و ترغیب به مراجعه حضوری به روان شناس کنند و از سوی دیگر، شرط بگذارند تا زمانی که این سوء رفتار را در شوهر خود مشاهده کنند از همراهی با او در مکان های عمومی سرباز خواهند زد.</font></p><h4><font size="3"><span style="color:rgb(255, 102, 0)"><strong>چشم چرانی قابل درمان است</strong></span></font></h4><p class="tj"><font size="3">نوابی نژاد با تاکید بر این که معضل چشم چرانی قابل درمان است، می گوید:افراد مبتلا به این عادت ناپسند در وهله اول باید بدانند که یک اختلال رفتاری عادتی در آنها تثبیت شده و در وهله دوم مطمئن باشند که می توانند این عادت زشت را ترک کنند، اگرچه شاید این مهم در ابتدای راه اندکی مشکل به نظر آید.</font></p><p class="tcr"><font size="3"><a href="http://namnak.com/چشم-چرانی.p65079" title="چشم چرانی , ناهنجاری , بیماری مزمن , چشم چران , استخر , ویریسم , سایت نمناک , غیر اخلاقی , فرهنگ جنسی , عشق , چشم چرانی در مردان و زنان , "><img src="http://files.namnak.com/users/lm/aup/201802/923_pics/چشم-چرانی.jpg" alt="چشم چرانی" title="چشم چرانی" width="450" height="250"></a></font></p><h4 class="tcr"><font size="3"><span style="color:rgb(255, 102, 0)">راه های مقابله با چشم چرانی</span></font></h4><p class="tj"><font size="3">به گفته این روان شناس اگر فردی که نگاه خود را نمی تواند کنترل کند بدرستی توجیه شود که رفتار زشتی از او سرمی زند، می تواند با <strong><a title="بهترین روش برای تقویت اراده چیست؟" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/تقویت-اراده.p10121">تقویت اراده</a></strong> و عمل به برنامه هایی که پزشک برای ترک عادتش توصیه کرده، ترک عادت کند.</font></p><h4><font size="3"><span style="color:rgb(255, 102, 0)"><strong>خانم ها پاسخ ندهند، حتی با نیم نگاهی</strong></span></font></h4><p class="tj"><font size="3">نوابی نژاد درباره سهم زنان در بروز این معضل اخلاقی و اجتماعی می گوید:اگر خانمی حتی با یک نگاه کوتاه پاسخ نگاهی آلوده را بدهد، نه تنها برای خودش ناامنی ایجاد کرده که فرد چشم چران را نیز جسورتر و گستاخ تر می کند.</font></p><p class="tj"><font size="3">این چهره ماندگار در رشته روان شناسی، به زنان توصیه می کند براساس ارزش های دینی و ملی و با رعایت و حفظ حجب و وقار خود، جامعه را از آلوده و کریه شدن به یک ضدارزش مصون بدارند.</font></p><h4><font size="3"><span style="color:rgb(255, 102, 0)"><strong>فرهنگسازی لازم است</strong></span></font></h4><p class="tj"><font size="3">در حالی که در ایران به عنوان یک کشور اسلامی ناهنجاری موسوم به چشم چرانی گاه به وفور دیده می شود، اما بعضی از جوامع با وجود آزادی های فردی بیشتر، با چنین معضلی کمتر دست به گریبان هستند که این خود جای تاسف و تامل دارد. نوابی نژاد با تائید این که چشم چرانی در برخی فرهنگ ها متداول تر است، توضیح می دهد:در بعضی کشورها از کودکی به افراد آموزش می دهند که حق ندارند نگاه عمیق به دیگران بیندازند و اصولا در فرهنگشان چنین اجازه ای صادر نمی شود. ضایع نکردن حقوق دیگران و پرهیز از تجاوز به حریم شخصی افراد جزو تربیت ها و مسئولیت های فردی در این جوامع است.</font></p><p class="tj"><font size="3">عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی توصیه می کند:در کشور خودمان هم باید از طریق رسانه های عمومی فرهنگسازی صورت بگیرد و افراد جامعه از کودکی چشم چرانی را ضدارزش بپندارند و در برابر کسانی که این ارزش را رعایت نمی کنند، حساسیت به خرج داده و واکنش مناسب نشان دهند.</font></p><h4><font size="3"><span style="color:rgb(255, 102, 0)">چشم چرانی در زنان <br></span></font></h4><p class="tj"><font size="3">زمانی که زن فاقد حشمت و حیا باشد و آن را از دست بدهد به بی حجابی و به بی راهه کشاندن مردان روی می آورد و اسرار زنانگی و جسمانی خود را در معرض دید عموم قرار می دهد و شوخ چشم می شود که این همه دلالت بر کمال زیبایی و ظرافت و متمدن بودن او نمی کند بلکه بیانگر بی حیایی و سبک سری اوست.<br><br>قرآن مجید می فرماید:«والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا» کسانی که برای (رضایت) ما به تلاش ایستند و در راه (پیروزی دین) ما جهاد کنند، آنان را در راههای منتهی به خود رهنمود (و مشمول حمایت و هدایت خویش) می گردانیم.<br><br>زنان در درون خود فقط در برابر یکی از دو چیز تسلیم می شوند:1- حیاء 2- غریزه جنسی<br><br>اگر تابع غریزه خود باشد بی شرم وبی آزرم خواهد بود؟ اگر تابع حیا باشد و در برابر آن کرنش نشان دهد غریزه خود را کنترل کرده باشد که این زن، همان زن واقعی است که سرمایه انسان است و شایسته شوهر و نسل و انتقال اخلاق کریمانه می باشد. زیرا زن نزد اهل فضل و دانش سنگ بنای کانون خانواده، و دارای مقام و حقوق و احترام خاصی است بشرطی که زینت بخش بازار و خیابانها و اماکن عمومی و مرتع چشمان هوس بازان نباشد وگرنه خدای نکرده سمبل تحرک غریزه جنسی و هوس هوس بازان خواهد شد و مقصود و هدف مطلوب <strong><a title="نفس اماره همکار شیطان در درون ما" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/همکار-شیطان-در-درون-ما.p13337">شیطان</a></strong> از طریق چنین زنانی تامین می شود که نه شایستگی کانون گرم خانواده و تربیت اولاد را خواهند داشت و نه آن جایگاه ویژه اجتماعی را برای خود حفاظت خواهند کرد.</font></p><p class="tcr"><font size="3"><a href="http://namnak.com/چشم-چرانی.p65079" title="چشم چرانی , ناهنجاری , بیماری مزمن , چشم چران , استخر , ویریسم , سایت نمناک , غیر اخلاقی , فرهنگ جنسی , عشق , چشم چرانی در مردان و زنان , "><img src="http://files.namnak.com/users/lm/aup/201802/922_pics/چشم-چرانی.jpg" alt="چشم چرانی" title="چشم چرانی" width="500" height="362"></a></font></p><h4 class="tcr"><font size="3"><span style="color:rgb(255, 102, 0)">آیا زنان هم چشم چرانی میکنند؟</span></font></h4><p><font size="3">هر انسان چه زن و چه مرد دارای طبیعتی است که به آن ارزش و بها داده است و تا زمانی که از آن فاصله نگرفته، تمام امور او بر وفق مراد خواهد بود، ولی چون از آن فاصله گیرد نظام امور او مختل می شود و این چیزی جز «فطرت دینی» نیست.<br><br>وقتی زن با بی حجابی بیرون آید <em><em>شیطان</em></em> به استقبال او می شتابد و نگاههای بیگانگان و هوسبازان را به سوی او متوجه می گرداند و سیل انبوه کنایه ها و متلکها به سوی او سرازیر می شود، چون جسم افسون گر و زیبای زن به تنهایی خود به خود نغمه ها و موسیقیهای خاموشی است که در یک زمان هم گوش از آن لذت می برد و هم چشم از آن لطف اندوز می گردد و عفت و شرف او در معرض خطر قرار می گیرد و حفظ شرف و عزت و کرامت زن و خانواده هدف اصلی ممنوعیت عرض اندام زن است. و زنی که به تماشای مردان و مردان به تماشای او می نشینند زن زندگی و رازداری و مادری برای فرزندان، و فرد سالم و امینی برای آینده نیست؛ زیرا فاقد شرافت و ادب و عفت است؛ بلکه به تعبیری دیگر شوره زاری بیش نبوده که محصولی جز خس نخواهد داشت.<br><br>آیا، جمال زن، بمنزله گنجینه ای نیست که قلب را به دزد تبدیل می کند؟ بله، او از این قوه قهر آمیز و تسلط برخوردار است، به مثابه آهن ربایی است که بدون حرکت براده های آهن را به سوی خود جذب می کند. زن بی حجاب این گونه است چنان نیروی جاذبه ای دارد که بدون اراده کارهای با اراده را انجام می دهد که دیدن او اولین کار اوست.<br><br>بنابر این زنان از بی حجابی و نمایش زینت و لباس خود به شدت پرهیز کنند زیرا هر چند که قصد فریفتن مردم را نداشته باشند اما این کار بدون اراده هم انجام می شود. و زینت و لباس، جسم و بدن او را، و بدن و لباس به اتفاق هم زن را در معرض نمایش و نگاه دیگران قرار می دهند! آنگاه معرکه گرم می شود.<br><br>اسلام توجه و عنایت خاصی به حفظ عفت و شرف زن و خانواده و طهارت جامعه اسلامی از بی بند و باریها یشان داده و اسباب و علل آن را ممنوع قرار داده است تا مساله به جاهای باریک و خطرناک کشیده نشود. ببینیم قرآن برای مردان و زنان بطور مساوی چه دستور داده است:«<span style="color:rgb(0, 0, 255)">قل للمومنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، ذلک ازکی لهم، ان الله خبیر بما یصنعون. و قل للمومنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن و لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن … و لا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، و توبوا الی الله جمیعا ایها المونون لعلکم تفلحون</span>»؛ (ای پیغمبر!) به مردان مومن بگو:(آنان موظفند که از نگاه به عورت و زینت نامحرمان) چشمان خود را فرو گیرند، و عورتهای خویش را (با پوشاندن و دوری از پیوند نامشروع) مصون دارند، این برای ایشان زیبنده تر و محرمانه تر است. بیگمان خداوند از آنچه انجام می دهند اگاه است (و سزاوار جزای رفتارشان را می دهد). و به زنان مومنه بگو:چشمان خود را (از نامحرمان) فرو گیرند (و چشم چرانی نکنند) و عورتهای خویشتن را (با پوشاندن و دوری از رابطه نامشروع) مصون دارند و زینت خویش را (همچون سر، سینه، بازو، ساعد، گردن، خلخال، گردنبند، بازوبند) نمایان نسازند، مگر آن مقدار (از جمال خلقت، همچون چهره و پنجه دستها) و آن چیزها (از زینت آلات، همچون لباس و انگشتری و سرمه و خضاب) که (طبیعتا) پیدا می گردد. و چارقد و روسریهای خود را بر یقه ها و گریبانهایشان آویزان کنند (تا گردن و سینه و اندامهایی که احتمالا از لابلای چاک پیراهن نمایان می شود، در معرض دید مردم قرار نگیرد) و زینت خود را نمودار نسازند مگر برای شوهرانشان … و پاهای خود را (به هنگام راه رفتن به زمین) نزنند تا زینتی که پنهانش می دارند (جلب توجه کند و صدای خلخال پاهایشان بگوش مردم برسد و) دانسته شود. ای مومنان! همگی بسوی خدا برگردید (و از مخالفتهایی که در برابر فرمان خدا داشته اید توبه کنید) تا رستگار شوید.<br><br>در این آیات سه دستور به مردان داده شده است:1- حفاظت چشمها و نگاهها «<span style="color:rgb(0, 0, 255)">یغضوا من ابصارهم</span>» 2- حفظ عفت و شرمگاه «<span style="color:rgb(0, 0, 255)">و یحفظوا فروجهم</span>» 3- توبه و رجوع.<br><br>و فلسفه اول دو دستور را چنین بیان کرده است «ذلک ازکی لهم» این برایشان پاکیزه تر است. و به آنان هم هشدار می دهد که بدانند، همانا خداوند به آنچه که آنان انجام می دهند کاملا آگاه و مطلع است تا اینکه اگر کسی به فلسفه هدف این دو دستور پی نبرد و از آن باز نیامد تهدید و هشدار بعدی او را باز دارد.<br><br>اما به زنان شش دستور داده است:1- حفاظت نگاه و چشمها 2- حفظ عفت و شرمگاه 3- ظاهر نکردن زینت و آرایش 4- پوشیدن چادر و حجاب 5- نکوبیدن پاها 6- توبه و رجوع<br><br>و این همه دستورات برای تامین یک هدف است و آن فلاح و رستگاری آنان در دنیا و <strong><a title="آخرت چه شکلیه !" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/آخرت.p25808">آخرت</a></strong>.<br><br>این کثرت اوامر و تنوع آنان به زنان بیانگر نفوذ پذیری شیطان در آنها و گمراه کردن مردان از طریق آنان می باشد بنا بر این باید زنان و مردان مومن بیش از پیش مواظب باشند.<br><br>و چرا مردان و زنان از نگاه ناروا باز داشته شده اند، چون نگاه بزرگترین خائن روانی است که روان انسان را می آزارد چون وقتی ببیند محبت طرف مقابل در دل او جای می گیرد و همیشه در فکر و خیال او به سر می برد لذت طاعت و عبادت را نمی بیند در صدد و فکر رسیدن به مطلوب خود خواهد بود که در این مورد تمام مرزها را در نوردیده و قیود را از هم می گسلد.<br><br>اما حفظ فرج چرا؟ سید قطب می نویسد:«حفظ«فرج» پیامد طبیعی فرو خواباندن چشم است و گامی است در استواری اراده و هوشیاری در حفاظت از افتادن در گناه و تسلط بر خواهشهای نفسانی، از این رو بین آن دو در یک آیه جمع کرده، تا نشان دهد یکی حالت سبب و دیگری جایگاه نتیجه را دارد، هر دو گامهایی هستند پی در پی، در صفحه ذهن و صحنه زندگی، نزدیک به نزدیک.»</font></p><font size="3"> </font> text/html 2018-04-04T07:15:35+01:00 oscar81.mihanblog.com امیرمهدی غلامی حکم خوانندگی خواننده زن از نظر مراجع تقلید http://oscar81.mihanblog.com/post/1476 <h2><font size="3"><span style="color:rgb(0, 0, 255)">آیا گوش دادن به صدای موسیقی زن حرام است</span></font></h2><p class="tj"><font size="3">حکم شنیدن موسیقی با <strong><a title="خوانندگی زن" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/خوانندگی-زن.p62467">خوانندگی زن</a></strong> برای مردان چیست؟ غنا یعنی چه؟ خواندن اشعار حافظ با موسیقی با صدای زن وشنیدن آن توسط مرد چگونه است؟<a href="http://namnak.com/t101-فال-روزانه"><img src="http://namnak.com/source.gif" alt="فال امروز" usemap="#sourcemap"></a></font></p><div><font size="3"><map name="sourcemap"><area shape="rect" coords="0,0,24,20" alt="فال امروز" href="http://namnak.com/t101-فال-روزانه"></map></font></div><p class="tj"><font size="3">این روزها موضوع <em>خوانندگی زن</em>ان که در برخی محافل و مجامع عمومی مطرح شده، واکنش های متفاوتی را بر انگیخته است، با توجه به اینکه جامعه ما بر اساس اصول اسلام شکل گرفته است، آیا به راستی <em>خوانندگی زن</em>ان در دایره بندگی و ایمان می گنجد؟!</font></p><p class="tj"><font size="3">بسیاری از آوازهایی که بانوان در مجلسی می خوانند، عده ای را در ارتکاب گناه بی اختیار می کند، این نوع آواز خوانی حرام است، پس این خوانندگی که اثر تضعیف کننده ایمان و پروای از گناه را داشته باشد، حرام است ، به همین منظور در ادامه نظر آیت الله سید علی خامنه ای و آیت الله ناصر مکارم شیرازی و آیت الله سیستانی<strong></strong>در خصوص خوانندگی زنان در ادامه می آید.</font></p><p class="tcr"><font size="3"><a href="http://namnak.com/خوانندگی-زن.p62467" title="گوش دادن به غنا - خوانندگی زن در اسلام - حکم گوش دادن به تک خوانی زن "><img src="http://files.namnak.com/users/sr/aup/201801/263_pics/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86.jpg" alt="خوانندگی زن" title="حکم آواز خواندن زن" width="300" height="210"></a></font></p><h4 class="tcr"><font size="3"><span style="color:rgb(255, 102, 0)">حکم شنیدن موسیقی با خوانندگی زن</span></font></h4><h3><font size="3"><strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">مقام معظم رهبری</span></strong></font></h3><p><font size="3"><strong>سؤال:آیا مرد می تواند به تک خوانی زن گوش دهد؟</strong><br><strong>جواب:</strong> گوش دادن به خوانندگی زن که غالباً مشتمل بر مفسده است، جایز نیست.<br><strong>سوال:آیا جایز است مردی غنای زن اجنبیه را به قصد لذت بردن از حلال خود گوش کند؟ آیا غنای زن برای شوهر و بر عکس جایز است؟ و آیا این گفته صحیح است که شارع مقدس غنا را به علت ملازمت آن با مجالس لهو و لعب و عدم انفکاک از آن دو حرام کرده و تحریم غنا ناشی از تحریم آن مجالس است؟ </strong><br><br><strong> جواب:</strong> گوش دادن به غنا که عبارت است از ترجیع صدا به نحوی که طرب‏ انگیز و مناسب با مجالس لهو و گناه باشد، مطلقاً حرام است، حتّی غنای زن برای شوهرش و بالعکس، و قصد لذت بردن از همسر، استماع غنا را مباح نمی‏ کند و حرمت غنا و مانند آن، با تعبّد به شرع ثابت شده و از احکام ثابت فقه شیعه محسوب می‏ شود و دائر مدار ملاکات فرضی و آثار روانی و اجتماعی نمی‏ باشد، بلکه تا زمانی که این عنوان حرام بر آن صدق کند، حکم آن حرمت و وجوب اجتناب به طور مطلق است.<br><strong></strong></font></p><h3><font size="3"><strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">آیت الله مکارم شیرازی</span></strong></font></h3><p><font size="3"><strong>سؤال1:شنیدن صدای آواز زن برای مرد <strong><a title="حکم شرعی به نگاه کردن به عکس زن نامحرم چیست؟" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/نگاه-کردن-به-عکس-زن-نامحرم.p18039">نامحرم</a></strong> چه حکمی دارد؟ </strong><br><strong> جواب:</strong> حرام است.<br><strong>سوال2:آیا گوش دادن به موسیقی هایی که زنان می خوانند، ولی آرام هستند و مناسب مجالس فساد نیستند، هم اشکال دارد؟ </strong><br><strong>جواب:</strong> حرام است.<br><strong>سوال3:آیا گوش دادن به صدای زن خارجی با موسیقی ملایم اشکال دارد؟ </strong><br><strong> جواب:</strong> گوش دادن به آواز زن جایز نیست و اگر موسیقی مناسب مجالس لهو و فساد نباشد، جایز است.<br><br><strong> سوال4:آواز خواندن زن برای زنان و برای شوهرش چه به صورت غنا و چه بدون غنا چه حکمی دارد؟ </strong><br><br><strong> جواب:</strong> برای شوهرش و برای سایر زنان بدون غنا و بدون آهنگ های مناسب لهو و فساد اشکال ندارد.</font></p><h3><font size="3"><strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">آیت الله سیستانی</span></strong></font></h3><p><font size="3"><strong>سوال:شنیدن صدای زن تا چه حدی برای مرد <em><em>نامحرم</em></em> جائز است؟ </strong><br><strong>جواب:</strong> شنیدن صدای زن نامحرم اگر از روی لذت نباشد و ترس افتادن در حرام نباشد اشکال ندارد.</font></p><font size="3"> </font> text/html 2018-04-04T07:13:07+01:00 oscar81.mihanblog.com امیرمهدی غلامی حکم نذر کردن زن بدون اجازه شوهر http://oscar81.mihanblog.com/post/1475 <font size="3"><br></font><h2><font size="3"><span style="color:rgb(0, 0, 255)">نذر کردن زن بدون اجازه شوهر چه حکمی دارد</span></font></h2><p><font size="3">نذر آن است که انسان بر خود واجب کند که <strong><a title="توصیه آیت الله بهجت برای انجام کار خیر" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/انجام-کار-خیر.p25991">کار خیر</a></strong>ی را برای خدا به جا آورد و یا کاری که انجام ندادن آن بهتر است برای خدا ترک کند.به عنوان مثال نذر آن است که انسان در قالب این عبارت و صیغه بگوید:نذر کردم که اگر - مثلاً - مریض من خوب شد برای خدا، بر من واجب است که صد تومان به فقیر بدهم.اما این نذر کردن اگر برای زن باشد حکم آن چیست آیا بدون اجازه همسر می تواند نذری را ادا کند؟ در زیر سوالاتی مطرح شده است که پاسخ آن ها را از دیدگاه عملما میخوانید.<a href="http://namnak.com/t101-فال-روزانه"><img src="http://namnak.com/source.gif" alt="فال امروز" usemap="#sourcemap"></a></font></p><div><font size="3"><map name="sourcemap"><area shape="rect" coords="0,0,24,20" alt="فال امروز" href="http://namnak.com/t101-فال-روزانه"></map></font></div><p class="tcr"><font size="3"><a href="http://namnak.com/نذر-کردن.p64850" title="نذر کردن , نذر , حقوق شوهر , اجازه شوهر , باطل , کار خیر , اذن شوهر , مشروط , انعقاد , حکم وضعی , منافات , صیغه , "><img title="نذر كردن" src="http://files.namnak.com/users/lm/aup/201802/742_pics/%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%86.jpg" alt="نذر" width="600" height="342"></a></font></p><h3 class="tcr"><font size="3"><span style="color:rgb(255, 0, 0)">حکم نذر کردن زن</span></font></h3><p><font size="3">الف) آیا نذر زن بدون اجازه شوهر، حتی اگر با حقوق شوهر منافات نداشته باشد صحیح است؟ ب) اگر زن بدون اجازه شوهر نذر کند، آیا اجازه بعدی شوهر موجب صحت نذر می شود؟ ج) اگر زن از مال خودش نذر کند، آیا اجازه شوهر لازم است؟</font></p><p><font size="3">امام خمینی (ره)</font></p><p><font size="3">الف) نذر زن بدون اجازه شوهر باطل است هر چند عمل به نذر منافات با حق شوهر نداشته باشد.</font></p><p><font size="3">ب) اجازه بعدی آن را تصحیح نمی کند بلکه ظاهراً انعقاد (صحیح بودن)آن مشروط به اذن شوهر می باشد.</font></p><p><font size="3">ج) نذر زوجه اگر چه متعلق به مال خودش باشد ،صحیح نیست.</font></p><p><font size="3">استفتائات 1380، ج 2 ص 461، س 9، بحث نذر</font></p><p><font size="3">تحریرالوسیله، ج 2، ص 117، م3</font></p><h4><font size="3"><span style="color:rgb(255, 102, 0)">آیت الله اراکی (ره)</span></font></h4><p><font size="3">الف) نذر زن بی اجازه شوهرش باطل است.</font></p><p><font size="3">ب) تصحیح نمی کند.</font></p><p><font size="3">ج) احوط (احتیاط واجب) مراعات اذن (اجازه)زوج است ولو در مال خودش.</font></p><p><font size="3">توضیح المسائل، 1372، ص 496 م 2658</font></p><p><font size="3">استفتائات، 1373، ص 158، س8</font></p><h4><font size="3"><span style="color:rgb(255, 102, 0)"><strong><a title="آیت الله بهجت" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/توصیه-های-آیت-الله-بهجت.p12421">آیت الله بهجت</a></strong> (ره)</span></font></h4><p><font size="3">الف) نذر زن بدون اجازه شوهر بنابر احتیاط واجب وضعاً منعقد می شود(یعنی نذر زن باطل نیست.) ولی بنابر احتیاط ،تکلیفاً (برای انجام تکلیف شرعی خود)باید از شوهر اجازه بگیرد.</font></p><p><font size="3">ب) نذر ولو بدون اجازه منعقد می شود.</font></p><p><font size="3">ج) بنابر احتیاط از حیث حکم وضعی نذر منعقد می شود گرچه اجازه گرفتن از همسر بنابر احتیاط تکلیفاً لازم است.</font></p><p><font size="3">توضیح المسائل، 1382، ص 427 م 2136</font></p><p><font size="3">استفتائات، 1386، ج 4، ص 286 س 5580</font></p><h4><font size="3"><span style="color:rgb(255, 102, 0)">آیت الله تبریزی (دام ظلّه)</span></font></h4><p><font size="3">الف) زن در صورتی که وفاء به نذرش منافی با حق شوهر باشد نمی تواند نذر کند و اگر منافی با حق شوهر نباشد اجازه شوهر لازم نیست.</font></p><p><font size="3">ب) اجازه بعدی تصحیح می کند.</font></p><p><font size="3">ج) در صورتی نذر زن از مال خودش صحیح است که منافات با حق شوهر نداشته باشد.</font></p><p><font size="3">منهاج الصالحین، 1426 هـ .ق، ج2، ص 406، م 1551</font></p><p><font size="3">استفتاء شفهای از دفتر معظم له</font></p><h4><font size="3"><span style="color:rgb(255, 102, 0)">آیت الله خامنه ای (دام ظلّه)</span></font></h4><p><font size="3">سوال:آیا نذر زن با اجازه شوهر باشد؟</font></p><p><font size="3">الف) بسمه تعالی. انعقاد نذر زوجه در صورت حضور شوهر، بنابر احتیاط واجب مشروط به اجازه زوج است.</font></p><p><font size="3">ب) اجازه بعدی، مصحّح نذر مذکور نمی باشد.</font></p><p><font size="3">ج) اگر چه زوجه از تصرف در مال خود ممنوع نیست( می تواند هر طور بخواهد از مالش استفاده کند) ولی نذر زن بدون اجازه ی شوهر اساساً منعقد نمی شود.</font></p><p><font size="3">استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)</font></p><h4><font size="3"><span style="color:rgb(255, 102, 0)">آیت الله خویی (ره)</span></font></h4><p><font size="3">الف) نذر زن بدون اذن شوهر اشکال ندارد مخصوصاً اگر نذر در غیرمال باشد اما اگر نذر زن منافی با حق شوهر باشد اجازه لازم است.</font></p><p><font size="3">ب) تصحیح می کند.</font></p><p><font size="3">ج) در صورتی نذر زن از مال خودش صحیح است که با حق شوهر منافات نداشته باشد.</font></p><p><font size="3">توضیح المسائل. 1422 هـ.ق، ص 481، م 2654</font></p><p><font size="3">استفتاء شفاهی از دفتر معظم له منهاج الصالحین، 1410 هـ.ق، ص 309، با استفاده از م 1551</font></p><h4><font size="3"><span style="color:rgb(255, 102, 0)">آیت الله سیستانی (دام ظلّه)</span></font></h4><p><font size="3">الف)صحیح است مگر اینکه نذر مربوط به امور مالی باشد که در این صورت بدون اذن یا اجازه او صحت آن محل اشکال است و از باب احتیاط باید به آن وفا بشود.</font></p><p><font size="3">ب) کفایت می کند.</font></p><p><font size="3">ج) مورد اشکال همین است و اما اگر مربوط به مال نباشد اشکالی ندارد و اگر مربوط به مال شوهر باشد باطل است.</font></p><p><font size="3">استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)</font></p><div style="text-align:right;border: 1px dashed #828282;padding: 5px;font-weight: bold;background-color: #eee;border-radius: 5px;"><font size="3">همچنین بخوانید : <a style="color:maroon !important" href="http://namnak.com/t445-احکام-شرعی" target="_blank">تمامی مطالب مربوط به احکام شرعی</a></font></div><h4><font size="3"><span style="color:rgb(255, 102, 0)">آیت الله شبیری زنجانی (دام ظلّه)</span></font></h4><p><font size="3">الف) بنابر مشهور نذر زن با نهی شوهر بلکه بی اذن او صحیح نیست.</font></p><p><font size="3">ب) ظاهراً با اجازه بعدی صحیح می شود ولی بنابر احتیاط حتی در صورت نهی شوهر به نذر عمل شود.</font></p><p><font size="3">ج) لازم است.</font></p><p><font size="3">توضیح المسائل، 1383، ج 2، ص 274، م 2653</font></p><h4><font size="3"><span style="color:rgb(255, 102, 0)">آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه)</span></font></h4><p><font size="3">الف) اگر زن بدون اجازه شوهر نذر او باطل است.</font></p><p><font size="3">ب) اجازه بعد از نذر موجب صحت نذر نمی شود.</font></p><p><font size="3">ج) نذر زن از مال خودش بدون اجازه شوهر صحیح نیست.</font></p><p><font size="3">استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)</font></p><p><font size="3">توضیح المسائل، 1377، ص 539، م 2653</font></p><p><font size="3">جامع الاحکام، ج1، ص 223، با استفاده از 797</font></p><h4><font size="3"><span style="color:rgb(255, 102, 0)">آیت الله فاضل لنکرانی(ره)</span></font></h4><p><font size="3">الف) خیر نذر صحیح نیست.</font></p><p><font size="3">ب) خیر اجازه بعدی کفایت نمی کند.</font></p><p><font size="3">ج) بلی.</font></p><p><font size="3">سوال:آیا نذر زن باید با اجازه شوهر باشد؟</font></p><p><font size="3">نذر زن اگر مزاحم حقوق شوهر باشد بی اجازه او باطل است و اگر مزاحم نباشد احتیاط واجب آن است که با اجازه او باشد خصوصاً در نذر مال گرچه مال متعلق به خود زن باشد.</font></p><p><font size="3">استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)</font></p><p><font size="3">جامع المسائل، ج 1، ص 348 س 1234</font></p><h4><font size="3"><span style="color:rgb(255, 102, 0)">آیت الله گلپایگانی (ره)</span></font></h4><p><font size="3">الف) اگر شوهر از نذر زن جلوگیری کند یا زن بدون اجازه او نذر کند نذر او باطل است هر چند عمل به آن مانع از حق استمتاع نباشد.</font></p><p><font size="3">ج) نذر زن بدون اجازه او صحیح نیست هر چند در مال خودش باشد.</font></p><p><font size="3">توضیح المسائل، 1372 ص 452، م 2653</font></p><p><font size="3">هدایة العباد، ج 2، 1417 هـ. ق، ص 193،م 6592</font></p><p><font size="3">مجمع المسائل، ج2، ص 323، س 917</font></p><h4><font size="3"><span style="color:rgb(255, 102, 0)">آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه)</span></font></h4><p><font size="3">الف) نذر زن اگر مزاحم شوهر باشد بی اجازه او باطل است و اگر مزاحم نباشد احتیاط مستحب آن است که با اجازه او باشد.</font></p><p><font size="3">ب) موجب صحت نذر نمی شود.</font></p><p><font size="3">ج) نذر زن از اموال خودش اگر منافات با حق شوهر نداشته باشد اشکالی ندارد.</font></p><p><font size="3">توضیح المسائل، 1376 هـ.ق، ص 452، م 2277</font></p><p><font size="3">با استفاده از استفتاء شفاهی از دفتر معظم له</font></p><h4><font size="3"><span style="color:rgb(255, 102, 0)">آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه)</span></font></h4><p><font size="3">الف) در صورتی که مزاحم حق شوهر باشد بی اجازه او باطل است.</font></p><p><font size="3">ب) اگر با حق شوهر منافات نداشته باشد اذن شوهر لازم نیست و در آنچه که منافی است اذن بعدی شوهر موثر نیست.</font></p><p><font size="3">ج) اگر مزاحم حقوق شوهر نباشد و از مال خودش باشد احتیاج به اجازه شوهر ندارد.</font></p><p><font size="3">هزار و یک مساله فقهی 1383، ج1، ص 227، س 761</font></p><p><font size="3">توضیح المسائل، ص 526 م 2642</font></p><h4><font size="3"><span style="color:rgb(255, 102, 0)">آیت الله وحید خراسانی (دام ظلّه)</span></font></h4><p><font size="3">الف) اگر نذر زن منافی با حق شوهر باشد بدون اذن شوهر نذر باطل است.</font></p><p><font size="3">ب) تصحیح می کند.</font></p><p><font size="3">ج) صحت نذر زن در مال خودش بدون اذن شوهر (در غیر حج یا زکات یا احسان به پدر و مادر یا <strong><a title="معجزات صله رحم در زندگی" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/افزایش-روزی.p29143">صله رحم</a></strong>) محل اشکال است. (یعنی بنابر احتیاط واجب صحیح نیست.)</font></p><p><font size="3">توضیح المسائل 1383، ص 714، م 2705</font></p><p><font size="3">منهاج الصالحین، 1385 ، ص 361، م 1551</font></p><p><font size="3">و استفتاء شفاهی از دفتر معظم له</font></p><font size="3"> </font> text/html 2018-04-04T07:10:39+01:00 oscar81.mihanblog.com امیرمهدی غلامی داستان ازدواج حضرت قاسم علیه السلام در کربلا http://oscar81.mihanblog.com/post/1474 <h2><font size="3"><strong><a title="ازدواج و شرایط ازدواج و آمادگی های قبل از ازدواج" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/شرط-ازدواج.p20989">ازدواج</a></strong> <strong><a title="حضرت قاسم" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/دامادی-حضرت-قاسم.p56145">حضرت قاسم</a></strong> بن الحسن (ع)؛ بزرگترین تحریف تاریخ</font></h2><p><font size="3" color="#252525" face="BBNacim, Iranian Sans"> <em><em>حضرت قاسم</em></em> </font><font size="3"> یکی از فرزندان <strong><a title="نصیحت های ارزشمند امام حسن مجتبی (ع)" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/نصیحت-های-امام-حسن-مجتبی.p31714">امام حسن مجتبی</a></strong>(ع) است که در واقعه کربلا به شهادت رسیده است. طبق بعضی از منابع وی در هنگام شهادت به حد بلوغ نرسیده بود. درباره <strong><a title="جدیدترین و آخرین اخبار حوادث" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/c33-حوادث">حوادث</a></strong> زندگی کوتاه قاسم، مطلب دیگری در منابع نمی توان یافت مگر داستان عروسی که از قرن دهم به بعد وارد متون عزاداری شد.<a href="http://namnak.com/t101-فال-روزانه"><img src="http://namnak.com/source.gif" alt="فال امروز" usemap="#sourcemap"></a></font></p><div><font size="3"><map name="sourcemap"><area shape="rect" coords="0,0,24,20" alt="فال امروز" href="http://namnak.com/t101-فال-روزانه"></map></font></div><p><font size="3">از این بالاتر می گوید در همان گرما گرم روز عاشورا که می دانید مجال نماز خواندن هم نبود امام نماز خوف خواند و با عجله هم خواند. حتی دو نفر از اصحاب آمدند و خودشان را سپر قرار دادند و تا امام این دو رکعت نماز را خواندند، این دو نفر در اثر تیرهای پیاپی که می آمد از پا در آمدند. پس مجالی برای نماز خواندن به اینها نمی دادند. ولی گفته اند در همان وقت امام فرمود حجله عروسی راه بیندازید من می خواهم عروسی قاسم را با یکی از دخترهایم در اینجا لااقل شبیه آن هم که شده ببینم. من آرزو دارم، آرزو را که نمی شود به گور برد!</font></p><div><font size="3"><strong>شما را به خدا ببینید حرف هایی را گاهی وقت ها از یک افراد خیلی سطح پایین می شنویم که می گویند من آرزو دارم مثلا عروسی پسرم را ببینم، آرزو دارم عروسی دخترم را ببینم، به فردی چون حسین بن علی نسبت می دهند آن هم در گرما گرم زد و خورد که مجال نماز خواندن هم نیست!!</strong> و می گویند حضرت فرمود من در همین جا می خواهم دخترم را برای پسر برادرم عقد بکنم و یک شکل از عروسی هم که شده است من در اینجا راه بیاندازم. یکی از چیزهایی که از تعزیه خوانی های قدیم ما هرگز جدا نمی شد، عروسی قاسم نو کدخدا؛ یعنی نو داماد بود، در صورتی که این در هیچ کتابی از کتاب های تاریخی معتبر وجود ندارد. حاجی نوری می گوید ملاحسین کاشفی اولین کسی است که این مطلب را در کتابی به نام روضة الشهدا نوشته است و اصل قضیه صد در صد دروغ است. به قول شاعر که گفت <br></font></div><h4><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; بس که ببستند بر او برگ و ساز &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گر تو ببینی نشناسیش باز&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></h4><p class="tcr"><font size="3"><a href="http://namnak.com/دامادی-حضرت-قاسم.p56145" title="حضرت قاسم , دامادی حضرت قاسم -عروسی قاسم در کربلا"><img src="http://files.namnak.com/users/sr/aup/201709/197_pics/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85.jpg" alt="حضرت قاسم" title="روایت دامادی حضرت قاسم" width="600" height="360"></a></font></p><h3 class="tcr"><font size="3">دامادی حضرت قاسم</font></h3><p><font size="3">ما برای سیدالشهدا، اصحاب و یارانی ذکر کرده ایم که اصلا ایشان چنین اصحاب و یارانی نداشته است. مثلا در کتاب محرق القلوب که اتفاقا نویسنده اش هم یک عالم و فقیه بزرگی است، ولی از این موضوعات اطلاع نداشته، نوشته شده است که یکی از اصحابی که در روز عاشورا از زیر زمین جوشید هاشم مرقال بود. در حالی که یک نیزه هجده ذرعی هم دستش بود، آخر یک کسی هم گفته بود سنان بن انس که بنا به قول بعضی ها سر <em>امام حسین</em> را برید، یک نیزه ای داشت که شصت ذرع بود. گفتند نیزه شصت ذرعی که نمی شود! گفت خدا برایش از بهشت فرستاده بود. اینجا هم در کتاب محرق القلوب نوشته که هاشم بن عتبه مرقابل با نیزه هجده ذرعی پیدا شد. در حالی که این هاشم بن عتبه از اصحاب حضرت امیر بوده و در بیست سال پیش هم کشته شده بود. ما برای <em>امام حسین</em> یارانی ذکر می کنیم که نداشته است. (و یا زعفر جنی جزو یاران <strong><a title="برای محشور شدن با امام حسین چه کنیم؟" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/محشور-شدن-با-امام-حسین.p22231">امام حسین</a></strong> است). یا دشمنانی را ذکر می کنند که نبوده است.</font></p><font size="3"> </font> text/html 2018-04-04T07:07:56+01:00 oscar81.mihanblog.com امیرمهدی غلامی خوشگل سازی اتاق کودک با ایده های رنگی + عکس http://oscar81.mihanblog.com/post/1473 <div class="tcr"><div style="margin:auto" class="tp"><font size="3"><strong>برای خوشگل سازی اتاق کودک باید از ایده های رنگارنگ و شاد استفاده کنید طوری که با روحیه و سلیقه آن ها جور باشد.</strong></font></div></div><p class="tj"><font size="3">دنیای بچه ها یک دنیای رنگی و زیباست، پس اتاق آن ها هم باید به همان اندازه رنگی باشد. اما علاوه بر زیبایی باید نکاتی هم رعایت شود تا آن ها در اتاق شان احساس راحتی داشته باشند، نکته هایی مثل اینکه فضا واسه بازی بذاریم، وسایل بازی شان در دسترش باشد و … برایتان چند ایده رنگی پیدا کردیم تا با آن ها اتاق بچه ها را خوشگل سازی کنید.<a href="http://namnak.com/خوشگل-سازی-اتاق.p66482"><img src="http://namnak.com/source.gif" alt="خوشگل سازی اتاق" usemap="#sourcemap"></a></font></p><div><font size="3"><map name="sourcemap"><area shape="rect" coords="0,0,24,20" alt="خوشگل سازی اتاق" href="http://namnak.com/خوشگل-سازی-اتاق.p66482"></map></font></div><p class="tcr"><font size="3"><a href="http://namnak.com/خوشگل-سازی-اتاق.p66482" title="خوشگل سازی اتاق"><img src="http://files.namnak.com/users/hk/aup/201804/26_pics/%D8%AE%D9%88%D8%B4%DA%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82.jpg" alt="خوشگل سازی اتاق" title="خوشگل سازی اتاق بچه ها" width="564" height="770"></a></font></p><h3 class="tcr"><font size="3"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><em><em>خوشگل سازی اتاق</em></em> بچه ها</span></font></h3><p class="tj"><font size="3">یکی از دلنشین ترین طراحی های داخلی, چیدمان اتاق کودک است. تلاش برای اینکه زیباترین مکان را برای دلبندتان فراهم کنید و از شادی او شاد شوید تحسین برانگیز است. استفاده از رنگ ها و دقت به نور ضمن در نظر گرفتن ظرفیت و شرایط موجود مستلزم توجه به نکات و مشاهده نمونه کارهای طراح ها و معمارهای داخلی حرفه ای است. توجه به سن و جنسیت کودک یا نوجوان و توجه به علایق و سلایق آن ها نتیجه کار را بهتر خواهد کرد.</font></p><p class="tj"><font size="3">می توانید از شخصیت های کارتونی مورد علاقه فرزندتان یا ورزش و یا ساز و موسیقی مورد علاقه اش در طراحی اتاق او استفاده کنید. اگر فرزند پرجنب و چوش دارید و خواهان آرام تر شدنش هستید از رنگ های سرد مانند آبی استفاده کنید و اگر میخواهید فرزند آرام خود را به تحرک بیشتر وا دارید از رنگ های گرم مانند قرمز بیشتر بهره ببرید. رنگ نارنجی تاثیر زیادی بر هوش و خلاقیت کودک دارد</font></p><p class="tcr"><font size="3"><a href="http://namnak.com/خوشگل-سازی-اتاق.p66482" title="تزیین اتاق کودک"><img src="http://files.namnak.com/users/hk/aup/201804/27_pics/%D8%AE%D9%88%D8%B4%DA%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82.jpg" alt="دکوراسیون اتاق کودک" title="دکوراسیون اتاق کودک 2018" width="529" height="800"></a></font></p><h3 class="tcr"><font size="3"><span style="color:rgb(255, 0, 0)">دکوراسیون اتاق کودک 2018</span></font></h3><p class="tcr"><font size="3"><a href="http://namnak.com/خوشگل-سازی-اتاق.p66482" title="تزیین اتاق نوزاد"><img src="http://files.namnak.com/users/hk/aup/201804/28_pics/%D8%AE%D9%88%D8%B4%DA%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82.jpg" alt="اتاق کودک " title="ایده های تزیین اتاق کودک " width="564" height="848"></a></font></p><h3 class="tcr"><font size="3"><span style="color:rgb(255, 0, 0)">ایده های تزیین اتاق کودک&nbsp;</span></font></h3><p class="tcr"><font size="3"><a href="http://namnak.com/خوشگل-سازی-اتاق.p66482" title="زیباسازی اتاق کودک"><img src="http://files.namnak.com/users/hk/aup/201804/29_pics/%D8%AE%D9%88%D8%B4%DA%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82.jpg" alt="چیدمان اتاق کودک " title="چیدمان اتاق کودک شاد و رنگی" width="564" height="705"></a></font></p><h3 class="tcr"><font size="3"><span style="color:rgb(255, 0, 0)">چیدمان اتاق کودک شاد و رنگی</span></font></h3><p class="tcr"><font size="3"><a href="http://namnak.com/خوشگل-سازی-اتاق.p66482" title="چیدمان اتاق کودک"><img src="http://files.namnak.com/users/hk/aup/201804/30_pics/%D8%AE%D9%88%D8%B4%DA%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82.jpg" alt="اتاق کودک" title="تزیین اتاق کودک دختر با رنگ های شاد" width="564" height="846"></a></font></p><h3 class="tcr"><font size="3"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><br></span></font></h3><font size="3"> </font> text/html 2018-04-04T07:04:45+01:00 oscar81.mihanblog.com امیرمهدی غلامی پاسخ های تنابنده به انتقادات و حواشی «پایتخت۵»؛ از ازدواج کودکان گرفته تا حمایت اوج و تبلیغ جاذبه های توریستی ترکیه http://oscar81.mihanblog.com/post/1472 <font size="3"> </font><div align="center"><figure class="item-img img-md"> <font size="3"><a href="http://cinemapress.ir/d/2018/04/03/4/170408.jpg?ts=1522755516000"> <img src="http://cinemapress.ir/d/2018/04/03/4/170408.jpg?ts=1522755516000" alt="محسن تنابنده" class="" title="پاسخ های تنابنده به انتقادات و حواشی «پایتخت۵»؛ از ازدواج کودکان گرفته تا حمایت اوج و تبلیغ جاذبه های توریستی ترکیه " itemprop="image" width="431" height="287"> </a></font> </figure></div><font size="3"> </font><p class="summary" itemprop="description"><font size="3">امیرمهدی غلامی : محسن تنابنده می‌گوید: «این ما بودیم که از «اوج» درخواست کردیم بودجه این سریال را متقبل شود اما شرط کردیم که هیچ دخل و تصرفی در سریال صورت نگیرد». </font></p><font size="3"> </font><p style="text-align:justify"><font size="3">در دوره‌ای که سریال‌های تلویزیون به هزارویک دلیل کمتر نزد مخاطبان مقبول می‌افتند و چه بخواهیم و چه نه، شبکه‌های آن طرف آبی، به‌خصوص سریال‌های «جم» موفق شده‌اند از عرصه خالی این میدان به نفع خود بهره‌برداری کرده و با ساخت آثار نازل مخاطب را به سمت‌وسوی خود جلب کنند، چند سالی است سریال پایتخت در<strong> ایام نوروز</strong> توجه‌ها را به خود جلب کرده است.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">&nbsp;آنچه می‌خوانید گفت‌وگوی «فرهیختگان» با محسن تنابنده است که در بخش‌هایی، پاسخ‌های طناز و درعین‌حال کنایه‌آمیز داده است.</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align:justify"><font size="3"><strong>سریال «پایتخت» در پنجمین فصل خود دچار حواشی زیادی شده‌، یکی از انتقاداتی که بیشتر در فضای مجازی در مورد این سریال صورت گرفت، مطرح شدن مساله ازدواج در سنین پایین بود. پاسخ شما به‌عنوان طراح اصلی و بازیگر نقش اول این سریال به این انتقادات چیست؟</strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align:justify"><font size="3">نگرش من به مساله ازدواج کودکان این‌طور است که احساس می‌کنم بالاخره باید جایی این موضوع مطرح می‌شد تا بتوان به آسیب‌شناسی آن پرداخت. این مساله روشن شود که‌چرا برخی بر این باورند ازدواج نباید در سنین پایین صورت بگیرد. ضمن اینکه معتقدم کار هنرمند رادیولوژی و سونوگرافی کردن است؛ نه تجویز. به‌هرحال مساله ‌ازدواج در سنین پایین یکی از معضلات اجتماعی ما به شمار می‌رود و برای من هم موضوعی حساس است.</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align:justify"><font size="3">کمااینکه می‌بینیم در جامعه فعلی، به‌خصوص در شهرهای دیگر با این مساله موافقند و توجیه آنان هم این است که حالا اسمی روی دختر و پسر از سنین پایین گذاشته شود تا ببینند بعد چه پیش می‌آید؛ غافل از اینکه همین رسم و رسوم مثل شیرینی خوردن و اسم روی همدیگر گذاشتن می‌تواند تبعات ناخوشایندی داشته باشد.</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align:justify"><font size="3">در عین‌ حال دیدگاه من نسبت به ازدواج این است که دختر و پسر باید در شرایطی به فکر ازدواج بیفتند که عقل‌رس شده باشند و آگاهانه نسبت به این مساله مهم تصمیم‌گیری کنند؛ نه اینکه اطرافیان برای آنها تصمیم بگیرند. ضمن اینکه اگر توجه کرده باشیم می‌بینیم امروز آمار طلاق در جامعه روز به‌روز در حال&nbsp; افزایش است. نکته تاسف‌بار اینکه این آمار متعلق به آدم‌هایی است که آگاهانه ازدواج کرده‌اند ولی نتیجه مطلوبی از زندگی مشترک‌شان نگرفته‌اند.</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align:justify"><font size="3">گذشته از اینها، مساله‌ای که درباره سوال شما می‌خواهم مطرح کنم این است که به محض اینکه یک سریال در تلویزیون ساخته می‌شود، شرایط و حواشی برای آن پیش می‌آید که تلویزیون مجبور می‌شود بخش‌های بعدی آن سریال را سانسور کند. به‌عنوان مثال، تلویزیون بعد از رویارویی یک سریال با مردم به مجموعه‌ای از فیدبک‌ها می‌رسد که بر اساس این بازخوردها دچار نگرانی می‌شود و تصمیم می‌گیرد بخش‌های بعدی سریال پخش نشود. حرف من این است اینقدر دنبال آن نباشیم که سانسورمان کنند، به نظرم برخی‌ها، بیشتر از نهادها دنبال این موضوع هستند که سانسور شویم و این خوب نیست.</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align:justify"><font size="3"><br></font> <font size="3"><strong>ما&nbsp; در «پایتخت» از ابتدای ساخت تا امروز با موضوعاتی مواجه هستیم که اگرچه گاهی در قالب فانتزی و اغراق شده مطرح می‌شود، ولی اغلب آنها مابه‌ازای بیرونی دارند و نمونه‌های حقیقی اتفاقات و کاراکترها را به وضوح در جامعه دیده‌ایم. شاید یکی از دلایلی که مخاطب تمایل دارد پنج فصل این سریال را با علاقه دنبال کند، در همین نکته باشد که آن را به ‌نوعی آینه‌ای از فضای امروز جامعه ایرانی می‌بیند. نظر شما چیست؟</strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align:justify"><font size="3">درست است، هر آنچه در پایتخت می‌بینیم به نوعی ریشه در حقیقت دارد. ‌ ما تلاش کرده‌ایم در جریان ساخت این سریال، ‌ معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی را با بیان و نوع دیگری از جنس طنز و فانتزی و به قول شما به‌مدد اغراق به مردم منعکس کنیم. حالا بماند که شرایط در جامعه امروز به گونه‌ای شده که بیان معضلات روز اجتماعی به زبان جدی هم به گوش کسی نمی‌رود و عملا می‌بینیم بسیاری از مشکلات جامعه حل نشده باقی می‌ماند. ضمن اینکه از زمان ساخت اولین فصل سریال پایتخت، بازخوردهای مردمی را نسبت به این سریال دنبال می‌کردیم.</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align:justify"><font size="3">درواقع می‌توان گفت ما پس از اقبال عمومی مردم، حاضر شده‌ایم فصل‌های بعدی این سریال را بسازیم. واقعیت این است که سریال پایتخت فارغ از وابستگی به هر جناح ساخته شده و دل در گرو توجه و مقبولیت مخاطبان دارد؛ مقبولیتی که فقط به مخاطبان درون مرزی محدود نمانده و خود من براساس سفرهایی که به کشورهای دیگر داشته‌ام می‌بینم امروز در اغلب خانه‌های ایرانیان خارج از کشور، دی‌وی‌دی‌هایی از بخش‌های مختلف این سریال به چشم می‌خورد.</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align:justify"><font size="3">مستندات دقیق اینکه اقبال عمومی نسبت به این سریال بالاست را هم می‌توان از نمایش قسمت‌های مختلف آن در شبکه‌های مجازی، به‌خصوص اینستاگرام مشاهده کرد.</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align:justify"><font size="3"><br></font> <font size="3"><strong>سوال بعدی من درباره رویکرد تلویزیون در سال‌های اخیر است. اگر می‌بینیم پایتخت، امروز در کنار اقبال عمومی با موجی از انتقاداتی که ممکن است به هر اثر هنری وارد شود مواجه شده، تلویزیون خیلی پیش از این با هجمه گسترده‌ای از انتقادات و دل‌چرکینی‌ها از سوی هنرمندان و مخاطبان مواجه بوده است، به‌طوری که می‌دانیم بین مخاطب امروز و به‌روز جامعه و تلویزیون دیرگاهی است فاصله افتاده‌، حالا با این اوصاف «پایتخت» به‌عنوان سریالی که به قول شما فراگیر شده توانسته مقبول واقع شود. با این‌حال دیدگاه شما نسبت به سیاست‌های سریال‌سازی در تلویزیون چیست؟</strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align:justify"><font size="3">آنچه مسلم است اینکه تغییر سیاست در تلویزیون و تغییر مداوم مدیران باعث شده امروز در این رسانه، سیاست&nbsp;&nbsp; واحدی وجود نداشته باشد و هنرمندان و اساسا گروه برنامه‌ساز به‌طور مشخص ندانند که هنگام ساخت یک اثر با چه موضعی در صداوسیما مواجه هستند. متاسفانه در سال‌های اخیر، قشر فوق‌العاده بی‌سواد و ازکارافتاده‌ای در بخش تخصصی و تولیدی و به‌خصوص فیلمنامه در صداوسیما، سمت مدیریتی را به‌عهده گرفته‌اند و مزیدی بر علت ناکارآمدی بیشتر این رسانه شده‌اند. این عده به دلیل نداشتن اشراف و آگاهی و دانش نمی‌توانند به تشخیص درستی در تلویزیون بپردازند. به‌خصوص در زمان مدیریت آقای سرافراز که مشاورانی را همراه خود به صداوسیما آورد. این مشاوران به معنای واقعی ضربه بزرگی به تلویزیون وارد کردند و موجب قطع ارتباطاتی شدند که می‌توانست در رونق گرفتن دوباره تلویزیون نزد مردم موثر باشد.</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align:justify"><font size="3">نکته دیگر اینکه مردم همیشه به دنبال اثر خوب هستند و دوست دارند اثر قابل دیدن تماشا کنند، دراین راستا تلاش خود هنرمندان در این سال‌ها بوده که منتج به تولید آثار کیفی شده است. در عین حال معضل دیگری دراین ارتباط وجود دارد و آن اینکه امروز هنرمندان بیش از هر شخص دیگری برای یکدیگر می‌زنند، درحالی که معتقدم اگر این گروه از هنرمندان، وقتی را که صرف تخریب هم‌صنفان خود می‌کنند روی انجام کارهای خلاقانه بگذارند به نتیجه بهتری می‌رسند. حرکت برخی هنرمندان مانند تقلب سارا و نیکا در قسمتی از سریال پایتخت است، در حالی که به قول مادرشان در این سریال، اگر این دو دختر، این حجم از وقتی را که برای نوشتن تقلب گذاشته بودند، به مطالعه و حفظ کردن آن درس می‌پرداختند به مراتب می‌توانست برای‌شان مفیدتر واقع شود.<br></font> <font size="3"><br></font> <font size="3"><strong>از این بحث که بگذریم، یکی‌دیگر از نقدهایی که این روزها در فضای مجازی متوجه سریال پایتخت شده و توجه برخی را به خود جلب کرده، حضور نگین میرزایی کارمند شبکه جم در این سریال است و اینکه گفته می‌شود او زمانی منشی سعید کریمیان، موسس شبکه جم نیز بوده، پاسخ شما به این مساله چیست؟</strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align:justify"><font size="3">وقتی ما فیلمبرداری بخش‌های سریال در ترکیه را شروع کردیم و به ترکیه رفتیم، به دنبال یک مشاور ایرانی بودیم. قرار شد شخصی باشد که براساس شناختی که دارد بتواند تعدادی از هنروران را بیاورد. می‌خواهم بگویم ما اصلا شناختی نسبت به پیشینه کاری این خانم نداشتیم و نمی‌دانستیم در شبکه جم کار می‌کرده است. حالا بماند که دراین بین یکی از کارمندان شبکه جم که زمانی در صداوسیما کار می‌کرده و حالا در جم فعالیت می‌کند، شیطنت کرد و با مطرح کردن این مساله تلاش کرد حواشی بیشتری به وجود بیاورد. در ضمن این خانم بازیگر، صدام حسین نبوده که خیلی قیافه‌اش آشنا باشد و ما او را بشناسیم تا از او در سریال استفاده نکنیم. مهم‌تر اینکه ما قسمت‌هایی که این خانم در آن حضور داشته را یک ماه قبل‌تر برای بازبینی به صداوسیما فرستاده‌ایم، بنابراین اگر مشکلی داشت آنها هم دیده بودند و اعلام می‌کردند، پس همانقدر که آنها متوجه پیشینه کاری این خانم نشدند ما هم نشده بودیم.</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align:justify"><font size="3"><br></font> <font size="3"><strong>به نظر شما بروز این مساله می‌تواند موجب بازخواست صداوسیما از عوامل سریال شود؟</strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align:justify"><font size="3">نه، چراکه ما تلاش کرده‌ایم کار بامعدل به تلویزیون ارائه بدهیم تا مخاطبان به سمت سریال‌های شبکه جم نروند، بنابراین دست‌اندرکاران صداوسیما باید خیلی بهتر از ما این مساله را بدانند که بروز این مساله تعمدی نبوده است.<br></font> <font size="3"><br></font> <font size="3"><strong>امسال در پنجمین فصل سریال پایتخت، سازمان فرهنگی هنری «اوج» اسپانسر و به نوعی سرمایه‌گذار این سریال بوده است، این مساله هم باعث بروز واکنش‌های متفاوتی شده است، ولی فارغ از تمام آنها یک سوال پیش می‌آید و آن اینکه معمولا این‌طور بوده که اگر ارگانی بودجه تولید یک اثر هنری را قبول کند تمایل دارد درونمایه آن اثر مطابق سلایق آن ارگان باشد، آیا درباره این فصل از پایتخت و اوج این اتفاق افتاد؟</strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align:justify"><font size="3">اجازه بدهید اول به این نکته اشاره کنم که این ما بودیم که از «اوج» درخواست کردیم بودجه این سریال را متقبل شود. ما براساس نیازهای قصه در این فصل به دنبال سرمایه‌گذاری بودیم که بتواند تمام مخارج سریال را مرتفع کند.</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align:justify"><font size="3">واضح است که اگر کسی سبزی بخواهد به طلافروشی نمی‌رود، ما دراین فصل از داستان پایتخت به ادوات مفصلی احتیاج داشتیم و با تلویزیونی مواجه بودیم که با بودجه‌ای که در اختیار دارد حتی نمی‌تواند دو تفنگ ترقه‌ای برای این سریال فراهم کند. طبیعی بود در چنین شرایطی به دنبال اسپانسری باشیم که توان مهیا کردن تمام این امکانات را برای ما داشته باشد. درعین‌حال در پاسخ به سوال شما باید بگویم خود من از روز اول شرط کردم که تحت هیچ شرایطی، سازمان اوج نباید دخل و تصرفی در سریال داشته باشد. ما از ابتدای ساخت سریال پایتخت به کلیتی دست یافته بودیم و براین اساس پیش می‌رفتیم. شرط من این بود که هر نهادی که تخصیص بودجه برای سریال را به‌عهده می‌گیرد نباید در کلیت و اساسا روند و جزئیات سریال مداخله کند. ضمن اینکه این فصل ‌از سریال پایتخت به نوعی خط‌شکن‌تر از سایر فصل‌هاست، طبعا اگر سازمانی مثل اوج می‌خواست به مداخله محتوایی دراین ارتباط بپردازد شاهد چنین خط‌شکنی‌هایی نبودیم.<br></font> <font size="3"><br></font> <font size="3"><strong>بازهم ناچارم یکی‌دیگر از حواشی‌ای که برای سریال به وجود آمده را با شما درمیان بگذارم و آن اینکه برخی براین باورند سازندگان سریال به نوعی در تبلیغ جاذبه‌های توریستی ترکیه نقش زیادی داشته‌اند؟</strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align:justify"><font size="3">می‌دانید ماجرا از چه قرار بود، رجب طیب اردوغان پولی را قبل از ساخت این فصل از سریال به من داد و از من خواهش کرد جاذبه‌های توریستی ترکیه را معرفی کنم، او به من گفت خواهشا مملکت ما را به ایران و جهان بشناسان چون داریم بیچاره می‌شویم!! واقعا از دوستانی که چنین بحث‌هایی را نسبت به سریال مطرح می‌کنند خواهش می‌کنم واقع‌بینانه نگاه کنند و این مساله را بپذیرند که ترکیه به دلیل ویژگی‌های جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی احتیاجی به این کارها ندارد. مساله این است که ما اینقدر بدبخت هستیم که نمی‌توانیم زیبایی‌های کشورمان را نشان بدهیم. کما اینکه حین فیلمبرداری برخی می‌گفتند لوکیشن‌ها متعلق به نوشهر است نه ترکیه.</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align:justify"><font size="3">به‌هرحال آنچه مسلم است این که همه گروه و عوامل سازنده پایتخت، تمام تلاش خود را کردند تا اثری متفاوت با آنچه تا امروز در تلویزیون نشان داده شده را به تصویر بکشند. ما تلاش کرده‌ایم به مردم احترام بگذاریم و ساخت سریالی که مقبول آنها بوده و دراین سال‌ها آن را پیگیری کرده‌اند را ادامه دهیم.<br></font> <font size="3"><br></font> <font size="3"><strong>صرف‌نظر از حواشی و انتقاداتی که غالبا در فضای مجازی دست به‌دست شده و حتما به گوش همه شما هم رسیده آیا حین ساخت این سریال با مشکل جدی مواجه شدید؟</strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align:justify"><font size="3">نه، خوشبختانه گروه به‌رغم اینکه با پروژه سنگین و عظیمی به لحاظ قصه و جنس کار مواجه بود ولی خوب پیش رفت. می‌توانم بگویم برآیند عملکرد ما در پایتخت۵ برای خودمان و براساس آمارها و شواهد برای مخاطبان تلویزیون راضی‌کننده و مطلوب بوده است. ما تمام تلاش خود را کردیم تا این سریال نزد مخاطبان مقبول بیفتد. اطمینان دارم هر کاری کامل نیست و نقیصه‌هایی در آن وجود دارد، ما تلاش کرده‌ایم اگر خدا عمری بدهد کار کم‌عیبی ارائه کنیم.</font></p><font size="3"> </font> text/html 2018-04-04T07:02:23+01:00 oscar81.mihanblog.com امیرمهدی غلامی فیلم/ نظر عزت الله ضرغامی درباره «به وقت شام» http://oscar81.mihanblog.com/post/1471 <font size="3"> </font><div class="item-body"> <figure class="item-img img-md"> <font size="3"><a href="http://cinemapress.ir/d/2018/03/11/4/169844.jpg?ts=1520775980000"> <img src="http://cinemapress.ir/d/2018/03/11/4/169844.jpg?ts=1520775980000" alt="جدیدترین پوستر فیلم سینمایی «به وقت شام» " class="" title="فیلم/ نظر عزت الله ضرغامی درباره «به وقت شام»" itemprop="image" width="440" height="293"> </a></font> </figure> <div class="item-text"> <p class="summary" itemprop="description"><font size="3">&nbsp;جدیدترین اثر ابراهیم حاتمی کیا با فروشی بالغ بر ٤ میلیارد تومان در رتبه دوم جدول نوروزی قرار دارد و به تازگی بیش از ۴۶۰ دانشگاه فرم تقاضای اکران فیلم «به وقت شام» را در کمتر از ۱۵ روز پر کرده‌اند. </font></p> <div itemprop="articleBody"><p style="text-align:justify"><font size="3"><a class="saba-backlink" href="http://cinemapress.ir/news/95378/جدیدترین-پوستر-به-وقت-شام-رونمایی-شد">به امیر مهدی غلامی </a>، در خلاصه داستان «به وقت شام» آمده است: دو خلبان ایرانی برای نجات مردمی که در محاصره داعش قرار گرفته اند به شهر تدمر اعزام می شوند، ولی موانع سختی مقابل آنهاست.</font></p> <p style="text-align:justify"><font size="3">هادی حجازی فر و بابک حمیدیان بازیگران اصلی این فیلم هستند و به همراه آنها، جمعی از بازیگران مطرح سوری و لبنانی نیز در فیلم ایفای نقش می‌کنند.</font></p> <div style="text-align:center"> <div class="jwplayer aspectMode playlist-none jw-user-inactive" id="video201833215537" tabindex="0" style="width: 100%; background-color: rgb(0, 0, 0); display: inline-block; opacity: 1;"><font size="3"><span class="jwmain" id="video201833215537_view"><span class="jwvideo" id="video201833215537_media" style="opacity: 0;"><video controls=""></video></span><span class="jwcontrols"><img class="jwlogo" id="video201833215537_logo" src="http://p.jwpcdn.com/6/12/logo.png" style="visibility: hidden; opacity: 1;"></span></span><span class="jwaspect"></span></font></div> </div> </div> </div> </div><font size="3"> </font>